Szóste posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego

05
mar

Parafialny Zespół Synodalny przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku rozpoczął II fazę prac synodalnych.
Szóste posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbyło się 05.03.2020 r. Wzięło w nim udział 12 Jego członków,  na 24 wchodzących w skład PZS. Szóste posiedzenie związane było z II etapem prac I Diecezjalnego Synodu Zielonogórsko-Gorzowskiego.  Po analizie wszystkich otrzymanych ankiet ze wszystkich parafii diecezji i obrad  Komisji „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji” parafie otrzymały III projekty  z różnych obszarów kościoła do konsultacji i wydania opinii na poszczególne zagadnienia.

Na wstępie spotkania przewodniczący naszego PZS Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak przedstawił cel spotkania i po kolei przeanalizowano poszczególne projekty wydając poniższe opinie.

Obszar I
Kościół domem modlitwy i pojednania

Projekt A – Otwarte kościoły
1. Kościół parafialny jest otwarty godzinę przed każdym nabożeństwem i Eucharystią oraz w czwartek godzina przed wieczorna Mszą św.
2. Kościoły filialne są otwarte godzinę przed Mszą św.
3. Możliwość całodniowej indywidualnej modlitwy w przedsionku kościoła z kontaktem wzrokowym na tabernakulum przez przeszklone drzwi.
4. Powyższe informacje zawarte są na stronie internetowej parafii i w gablocie przykościelnej.

Projekt B – Centra Adoracji Najświętszego Sakramentu (CANS)
1. Zdaniem PZS najdogodniejszym kościołem w dekanacie jest Sanktuarium Gospodyni Babimojskiej Kościół pw. św. Wawrzyńca w Babimoście z uwagi na istniejący tam już monitoring.
2. Najdogodniejszym terminem dla wiernych chcących adorować Najświętszy Sakrament, zdaniem PZS, jest każdy piątek od godz. 15:00 do rozpoczęcia Mszy św.

Projekt C – Centra Pojednania (CP)
1. Zdaniem PZS Centrum Pojednania powinno znajdować się w Sanktuarium Gospodyni Babimojskiej w Babimoście.
2. Możliwość przystępowania do sakramentu pojednania i pokuty podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i według planu spowiedzi parafii Babimost.
3. W parafii Zbąszynek kontynuacja możliwości spowiedzi w każdy I-piątek miesiąca od g. 16:00 do g. 18:00 i codziennie przed Mszą św. oraz w wyznaczonych wydarzeniach parafialnych (np. rekolekcje parafialne adwentowe i wielkopostne, szkolne przyjęcia sakramentu I-Komunii św. i  bierzmowania itp.

Obszar II
Parafia domem i źródłem duchowości

Projekt A – Przyjazna Parafia
1. Parafia dysponuje Domem Parafialnym, w którym są warunki do przeprowadzania spotkań wspólnotowych, katechez parafialnych i prowadzenia Parafialnego Zespołu Caritas.

Projekt B – Charyzmat Parafii
1. W Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku wezwanie Macierzyństwa NMP naszej parafii wyznacza kierunki niektórych działań:
– Dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego (co roku ok. 90 osób 25. marca podejmuje modlitwę podczas Mszy św.),
– 08. Grudnia od g. 12:00 do 13:00 Godzina Łaski,
– 31.12/01.01. czuwanie modlitewne na rozpoczęcie nowego roku w godzinach 23:00 do 01:00 w święto Bożej Rodzicielki.
2. Parafialny Zespół Synodalny ma nadzieję, że inne parafie skorzystają z naszych inicjatyw.
3. Projekty społeczno-kulturalne realizowane w naszej parafii:
– koncert kolęd scholii parafialnej w kościele i domu kultury w Zbąszynku,
– kiermasze przed świętem zmarłych, Bożym Narodzeniem i Wielkanocą zorganizowane przez scholę parafialną,
– „Trzyminutowy filmowy katechizm” wyświetlany dla wiernych 1 x w m-cu przed niedzielną Mszą św. o godz. 11:00.
4. Za realizację wymienionych projektów są współodpowiedzialne następujące wspólnoty działające w parafii:
– Parafialny Żywy Różaniec,
– Wspólnota Królowej Pokoju,
– Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
– Parafialny Zespół Caritas.
– Parafialna Schola dziecięca i młodzieżowa,
– Kościół Domowy,
– Wspólnota Przyjaciół Paradyża.

Obszar III
Środowiska ewangelizacyjne i formacyjne

Projekt A – Diecezjalna Szkoła Odnowy Wiary (DSOW)
1. DSOW według Parafialnego Zespołu Synodalnego powinna znajdować się w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Zielonej Górze.
2. Formacja powinna trwać 1 rok, a spotkania 1x w miesiącu.

Projekt B – Diecezjalna Szkoła Katechistów Parafialnych (DSKP)
1. DSKP według Parafialnego Zespołu Synodalnego powinna znajdować się w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Zielonej Górze.
2. Formacja powinna trwać 1 rok, a spotkania 1x w miesiącu.

Projekt C – Diecezjalna Szkoła Posług Liturgicznych (DSPL)
1. Za animację liturgii parafialnej odpowiadają animatorzy wspólnot działających w parafii.

Projekt D – Diecezjalna Szkoła Duchowości Biblijnej (DSDP)
1. DSDB według Parafialnego Zespołu Synodalnego powinna znajdować się w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Zielonej Górze.
2. Formacja powinna trwać 2 lata, a spotkania 1x w miesiącu.

Projekt E – Diecezjalny Model Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD)
1. Parafialna Rada Duszpasterska otrzymuje wystarczające wsparcie ze strony proboszcza i kapłanów parafii.
2. PRD stara się spełniać oczekiwania proboszcza poprzez współpracę, życzliwość, otwartość na działania, wspólne podejmowanie i realizowanie inicjatyw.
3. Powtarzającym się problemem w parafii jest niska frekwencja dzieci, młodzieży i rodziców w kościele, stąd potrzeba:
– modlitwy w tej intencji,
– powrotu do nauk stanowych podczas rekolekcji dla rodziców dzieci I-komunijnych oraz rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
4. Środowiska naszej parafii realizując Franciszkańską „opcję misyjną” uczestniczą w działaniach:
– katecheza dla dorosłych,
– Godzina Dawida,
– spotkania wspólnot parafialnych,
– cotygodniowa modlitwa do Ducha św. przed Sumą,
– próba wprowadzenia świadectwa osób nawróconych.

Powyższe opinie zostały wysłane do Sekretariatu Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.