Podziękowanie Komitetu Organizacyjnego Rozbudowy Pomnika

11
lis

Komitet Organizacyjny Rozbudowy Pomnika Chrystusa Odkupiciela „POKOLENIA -POKOLENIOM” dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania projektu. Dziękujemy:  – 54 DARCZYŃCOM, którzy dokonali wpłat na rozbudowę Pomnika,  poniżej lista darczyńców.  Zebrana kwota – 11 708,00 zł, pokryła koszty związane z rozbudową Pomnika, 11.11.18 Wykaz Darczyńców na rozbudowę Pomnika Chrystusa Odkupiciela – Burmistrzowi Zbąszynka za wsparcie finansowe przy remoncie placu i otoczenia Pomnika oraz pomoc organizacyjną całego przedsięwzięcia, – Zakładowi Usługowemu „Zachód” Sp. z o.o. i osobiście Marcinowi Kwaśniewskiemu za sprawne i profesjonalne umycie Pomnika i placu, – Krystynie WOŁEK ze szkółki drzew i krzewów oraz Państwu Ratajczakom i Bładykom za opiekę nad skwerem Niepodległości.


AKT  EREKCYJNY:

 Foto: Krzysztof Krzywak