Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
  • Msze św. w sobotę (19.03.) w Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP: 

    – kościół parafialny: g. 7:00 i 11:00;
    – kościół Apostołów Piotra i Pawła: g. 8:15.


 

19.03.2022   Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP

 

8 grudnia 1870 r. błogosławiony Papież Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, świętego Józefa Oblubieńca Maryi obdarzył tytułem Patrona Kościoła katolickiego.

Dla uczczenia 150. rocznicy obdarzenia tym tytułem św. Józefa, Papież Franciszek ogłosił 8 grudnia 2020 roku specjalnym „Rokiem” poświęconym Opiekunowi Jezusa, który  trwał do 08.12.2021 roku. Było to niezwykłe wydarzenie w życiu naszego Kościoła.
W Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem” Ojciec św. Franciszek opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa: „…Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu…” czytaj więcej na stronie Watican News

 

Przy okazji trwania Roku św. Józefa Papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad 40 lat, codziennie odmawia modlitwę do  św. Józefa po Jutrzni.

„Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc.”

(Modlitwa zaczerpnięta z XIX-wiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi).

 

 


„Mówiący milczeniem czyli opowieść o św. Józefie”,  wideo


 

 

Święty Józef !

Szokowało to wszystko
św. Józefa!
On prosty człowiek
cieśla,
stał się obiektem
Najwyższego Pana.
Bóg daje mu,
wielką rolę do spełnienia.
Nie raz
bił się ze swymi myślami
zadając sobie pytanie!
Dlaczego on?
Dlaczego Bóg postawił na niego?
Co Bóg w nim widział?

Teraz stał oparty
o szopę Narodzenia Pańskiego.
Wypełniło się proroctwo rzekł,
słysząc ciche kwilenie
dochodzące z szopy,
a on –
on stał się jej częścią,
przyjścia Mesjasza
na ten padół ziemski.

autor: Józef Komar


 

PIEŚŃ:   BALLADA O ŚW. JÓZEFIE


 

ŚWIĘTY JÓZEFIE – pieśń na Rok Św. Józefa 2021


 

 

Modlitwa do św. Józefa (z Listu apostolskiego papieża Franciszka, „Patris corde” – 8.12.2020)

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Marii Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
tobie zaufała Maryja;
z tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 


 Modlitwa do św. Józefa, Patrona Kościoła katolickiego

O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Kościoła katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć swe  miłosierne oczy z tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech Twe ojcowskie serce wzruszy się na widok Kościoła – duchowej Oblubienicy Chrystusa i Jego Namiestnika, prześladowanych przez nieprzyjaciół. Przez bolesne strapienia, jakich doświadczyłeś na ziemi, pociesz naszego Papieża, ochraniaj go i przyczyń się za nim u Dawcy  pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół mógł służyć Najwyższemu Bogu w pełnej wolności. Amen.

 


 

Modlitwa do św. Józefa w intencji rodziny

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością  wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich  rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.


 

Modlitwa poranna do św. Józefa

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń
od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty,
a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej
pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen.

 


 

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi 

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty  Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami  ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej  duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym
wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

 


 

Akatyst do św. Józefa  (wideo)


 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu, świata Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogurodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie Dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

K:  Ustanowił go panem domu swego.
W:  I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności swojej wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego
orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


FOTO  Z PEREGRYNACJI OBRAZU ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO  W NASZEJ PARAFII
W   DNIACH  06 – 07.04.2019 r.

 

Szczegóły

Data:
19 marca
Godzina:
15:00