Ładowanie Wydarzenia

Rok  Świętego  Józefa,   08.12.2020 – 08.12.2021

8 grudnia 1870 r. błogosławiony Papież Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, świętego Józefa Oblubieńca Maryi obdarzył tytułem Patrona Kościoła katolickiego.
Dla uczczenia 150. rocznicy obdarzenia tym tytułem św. Józefa, Papież Franciszek ogłosił 8 grudnia 2020 roku specjalnym „Rokiem” poświęconym Opiekunowi Jezusa, który będzie trwał do 08.12.2021 roku.
W Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem” Ojciec św. Franciszek opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa: „…Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu…” czytaj więcej na stronie Watican News

Przy tej okazji Papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do
św. Józefa.

 


„Mówiący milczeniem czyli opowieść o św. Józefie”,  wideo


 

Publikacji listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej:

PENITENCJARIA  APOSTOLSKA
DEKRET DOT. ODPUSTÓW W ROKU ŚW. JÓZEFA

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.
Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego…. czytaj cały dekret na stronie Konferencji Episkopatu Polski

ODPUST ZUPEŁNY W ROKU ŚW. JÓZEFA ( w skrócie)

Mogą go uzyskać pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia święta oraz modlitwa w intencjach Ojca św.) ci, którzy:

 • * spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.
  * odmawiać będą Różaniec święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  * powierzać będą codziennie swoją działalność opiece św. Józefa, a także wzywać będą Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają
  pracy,
  * odmawiać będą Litanię do św. Józefa lub Akatyst do św. Józefa, lub inną modlitwę do św. Józefa w intencji Kościoła prześladowanego,
  * odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć św. Józefa:
  – np. „Do Ciebie św. Józefie”, sczególnie 19 marca i 1 maja,
  – w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa,
  – w Niedzielę Świętego Józefa,
  19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę.

W sytacji epidemicznej rozszerza się dar odpustu zupełnego na osoby w podeszłym wieku, chore i umierające, które odmówią w domu akt pobożności na cześć św. Józefa, Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując Bogu swoje cierpienia.


 

PIEŚŃ:   BALLADA O ŚW. JÓZEFIE


ROK 2021 ZE ŚW. JÓZEFEM W MODLITWACH:

 

ŚWIĘTY JÓZEFIE – pieśń na Rok Św. Józefa 2021

 

Modlitwa do św. Józefa, którą codziennie od 40 lat odmawia papież Franciszek po jutrzni

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią,  że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc. Amen.
(Modlitwa zaczerpnięta z XIX-wiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi).


 

Modlitwa do św. Józefa (z Listu apostolskiego papieża Franciszka, „Patris corde” – 8.12.2020)

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Marii Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
tobie zaufała Maryja;
z tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 


 Modlitwa do św. Józefa, Patrona Kościoła katolickiego

O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Kościoła katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć swe  miłosierne oczy z tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech Twe ojcowskie serce wzruszy się na widok Kościoła – duchowej Oblubienicy Chrystusa i Jego Namiestnika, prześladowanych przez nieprzyjaciół. Przez bolesne strapienia, jakich doświadczyłeś na ziemi, pociesz naszego Papieża, ochraniaj go i przyczyń się za nim u Dawcy  pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół mógł służyć Najwyższemu Bogu w pełnej wolności. Amen.

 


 

Modlitwa do św. Józefa w intencji rodziny

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością  wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich  rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.


 

Modlitwa poranna do św. Józefa

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń
od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty,
a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej
pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen.

 


 

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi 

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty  Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami  ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej  duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym
wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

 


 

Akatyst do św. Józefa  (wideo)


 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu, świata Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogurodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie Dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

K:  Ustanowił go panem domu swego.
W:  I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności swojej wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego
orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


FOTO  Z PEREGRYNACJI OBRAZU ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO  W NASZEJ PARAFII
W   DNIACH  06 – 07.04.2019 r.

 

Szczegóły

Start:
8 grudnia 2020
Koniec:
8 grudnia