Wielka Sobota-Wigilia Paschalna

16
kwi

W ciągu trzech dni liturgia Kościoła skupia w sobie i uobecnia misterium zbawienia, dokonane przez Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Punktem kulminacyjnym Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna, matka wszystkich wigilii i najważniejsza liturgia w roku.

O godz. 7:00 parafianie pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka odśpiewali przed Grobem Pańskim Jutrznię, a następnie ks. Proboszcz odmówił Nowennę drugiego dnia przed Miłosierdziem Bożym.

O godz. 20:00 ks. Proboszcz Jerzy Kordiak dokonał poświęcenia przed kościołem ognia oraz Paschału, który lektor Kamil Kowalczyk wniósł procesyjnie do ciemnej świątyni. Od Paschału odpalono świeczki, które trzymane w rękach przez zgromadzonych wiernych zapłonęły w całej świątyni.
Lektor Daniel Hoffmann odśpiewał Exsultet czyli pozdrowienie wieczornej światłości.

Następnie rozpoczęła się obszerna Liturgia Słowa obejmująca 7 czytań ze Starego testamentu, które kolejno czytali: Jerzy Ganecki, Mariola Szukalska, Jan Greczycho, Kamil Kowalczyk, Elżbieta Kwiatek, Mirosława Skrzypczak i Andrzej Chromiński. Między czytaniami psalmy responsoryjne kolejno śpiewali: Agnieszka Chwałkowska z Eugenią Angierską, Julia Półtorak, Katarzyna Weiss, Eliza Łysiak, Daniel Hoffmann, Małgorzata Kaczmarek, Barbara Zaremba.

Przyjście Zmartwychwstałego Chrystusa oznajmiło radosne odśpiewanie Gloria, przy którym ponownie rozbrzmiały organy i dzwony, a kościelny Bogdan Maciejewski zapalił świece na ołtarzu. Epistołę odczytał Kamil Białasik, a ks. Sławomir Szocik odczytał Ewangelię wg św. Łukasza o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Następnie ks. Proboszcz wygłosił homilię do zgromadzonych wiernych na Wigilii Paschalnej.

Przed Mszą św. ks. Proboszcz poświęcił wodę i odnowiono Sakrament Chrztu.

Mszę św. Wigilii Paschalnej celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze z Wikariuszem ks. Sławomirem Szocikiem.

Komentarz do przebiegu Wigilii Paschalnej, tak jak komentarze w poprzednich dniach Triduum Paschalnego, czytał szafarz Mariusz Graczyk.

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia przebiegu całego Triduum i zaprosił wszystkich na poranną Mszę Rezurekcyjną na godz. 6:00.

FOTO GALERIA Z PRZEBIEGU WIGILII PASCHALNEJ

Foto: Marek Jasiński