Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, historia i tradycja