PIEŚŃ: TWEMU SERCU CZEŚĆ SKŁADAMY, opr. Marcin Pospieszalski- śpiewa zespół „Jednego Serca Jednego Ducha”,