PIEŚŃ: TWEMU SERCU CZEŚĆ SKŁADAMY, opr. Marcin Pospieszalski- śpiewa zespół “Jednego Serca Jednego Ducha”,