Pieśń: na Zesłanie Ducha Świętego – Niech strumienie żywej wody, zespół Hosanna