Pieśń: Adoruję Cię Trójco Święta, śpiewają: Piotr Nowak i Anastazja Nowak- AJiM