Niedziela Palmowa, Wjazd Jezusa do Jerozolimy, pieśń