Ewangelia Jana – Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej, fragment filmu