Czerwiec… miesiącem poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – Pieśń: Serce Jezusa, Mocni w Duchu