21.03.2021 V Niedziela Wielkiego Postu (J 12, 20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity, komentarz do Ewangelii – wideo