16.01.2022 Druga Niedziela zwykła, Rok C, II – wideo komentarz do Ewangelii o Cudzie w Kanie Galilejskiej, ks. Mateusz Wójtowicz