11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI / Film edukacyjny