06.06.2021 r. Dziesiąta Niedziela zwykła, (Rok B, I) – wideo komentarz do Ewangelii (Mk 3, 20-35)