Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

30.05.2021 r.   Uroczystość Najświętszej Trójcy, (Rok B, I)

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana


Trójca Święta to chrześcijański dogmat uznający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby – pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę, a nie jedynie podobne natury. Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest „jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty”. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”. Dogmat został ostatecznie zatwierdzony na soborze konstantynopolitańskim w roku 381, jednak już na soborze nicejskim w roku 325 oficjalnie uznano współistotność Ojca i Syna, co jest podstawą dogmatu.


 

Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Komentarz do Ewangelii:

Spotkanie Jezusa z uczniami w Galilei jest również przekazaniem testamentu. Testament wyraża ostatnią wolę, ostatnie życzenie umierającego. W naszej polskiej tradycji zawiera zwykle rozporządzenia finansowe i majątkowe. W kulturze wschodniej testament ma również wymiar duchowy; zawiera wskazania i mądrość duchową. Taki testament pozostawiał Mistrz swoim uczniom. Jezus, odchodząc do Ojca przekazuje również swój testament, swoje ostatnie życzenie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”. Wolą Jezusa, Jego ostatnim życzeniem jest, by uczniowie byli Jego świadkami i depozytariuszami Jego nauki. Doświadczenie wniebowstąpienia posyła nas do codzienności, w której mieszkamy i pracujemy. Powinniśmy nieść niebo tam, gdzie jest ciemność, „piekło”, gdzie panują pustka i bezsens.

Nie jest łatwo być świadkiem Jezusa dziś. Ale w tej misji nie jesteśmy osamotnieni. Wspierają nas święci i męczennicy. Wspierają nas współcześni świadkowie, ludzie głębokiej wiary i nadziei. A przede wszystkim jest z nami i prowadzi nas sam Jezus zmartwychwstały poprzez swego Ducha: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (źródło: deon.pl)

Wideo komentarz do Ewangelii

rozważania ewangeliczne prowadzą: ks. Tomasz Bierzyński i ks. Łukasz Tama.


 

Modlitwy do Trójcy Świętej

Mocy Ojca, umacniaj nas;
Mądrości Syna, oświecaj nas;
Miłości Ducha Świętego,
Ożywiaj nas i wszystkich ludzi na wieki.
Niech poznanie i umiłowanie Boga
Oświeci i uszczęśliwi
Wszystkich ludzi na całej ziemi.
Amen.

Niech będzie pochwalona w świętych Ranach
Wszechmoc Ojca, który na nie przyzwolił.
Niech będzie pochwalona w świętych Ranach
Mądrość Syna, który je wycierpiał.
Niech będzie pochwalona w świętych Ranach
Miłość Ducha Świętego, który przez nie dokonał
dzieła naszego zbawienia.


 

O Trójcy Świętej z dziećmi w kuchni – „przez żołądek do wiary” , wideo


 

Pieśń:  Adoruję Cię Trójco Święta

utwór powstał w czasie pandemii na całym świecie ku pokrzepieniu serc. 

Słowa napisał o. Zbyszek Deryło, a muzykę Piotr Nowak.
Śpiew: Piotr Nowak i Anastazja Nowak

Szczegóły

Start:
29 maja 2021 @ 16:00
Koniec:
5 czerwca 2021 @ 16:00