Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

26.09.2021 r.   Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła,            Rok B, I

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.

Nakazy Pana są radością serca


 

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Unikać okazji do grzechu

Refleksja:

Warto jest dużo dać w zamian za wyzbycie się grzechu. Grzech jest bowiem największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka. Obiektywnie jest czymś gorszym niż utrata nogi czy ręki.

Każdy grzech utrwala bowiem nasz egoizm, a z nim do Nieba wejść się nie da.

Zamiast grzeszyć, weźmy się za czynienie dobra, a szybko zaczną dokonywać się naszymi rękami wręcz cuda. Kto czyni dobro, już stoi po stronie Jezusa, już jest Mu bliski. Taka czy inna przynależność nie ma tu większego znaczenia. Przynależność do Kościoła bardzo ułatwia bliskość z Bogiem, ale nie jest jej warunkiem… (źródło deon.pl)

Wideo komentarz:    #tylko_Słowo – 26 Niedziela zwykła B 

rozważania ewangeliczne prowadzą: ks. Tomasz Bierzyński i ks. Łukasz Tama


 

OWOCEM DUCHA ŚW. – POKÓJ

„ Otwórzcie bramy…temu, którego umysł jest stały,
Zachowujesz pokój, pokój mówię, bo Tobie zaufał…”
(Iz; 26:2-3)

Oto obraz chrześcijanina, stojącego samotnie
Na polu bitwy, osłoniętego wokół Bożą świętą bronią.
Panujący już nad sytuacją człowiek, nie martwi się o przyszłość,
Bo wie kto trzyma klucze tej przyszłości.
I nie drży stojąc na kamieniu, bo wie kto stworzył ten kamień.
Nie wątpi, ponieważ zna Tego, który wymazuje wszelką wątpliwość.

I przez owoc pokoju Ducha Bożego, mimo trwania w burzy co jeszcze trwa,
Wytrwa, dzięki kamieniu węgielnemu swojej wiary do czasu,
Aż przyjdzie On, Król Pokoju i zabierze go, by mógł oglądać
oblicze Ojca, Stwórcę Pokoju.

Autor: hiobogus (7 lutego, 2010)


 

Pieśń:    Jezus mówi wróć, gdy jesteś zagubiony – Droga do Jezusa


 

WIDEO: KSIĄDZ Z OSIEDLA – Rafał Główczyński

SZATAN WYJAWIŁ GRZECHY EGZORCYSTY


 

Z THEOFEEL:
Taki ja i taki ty może świętym być…

Szczegóły

Start:
26 września 2021 @ 07:00
Koniec:
1 października 2021 @ 00:00