Loading Events
  • This event has passed.

20.11.2022 r.  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Rok C,II

Niedziela (20.11.) – g.18:00 – Nabożeństwo do Jezusa Króla Wszechświata

 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana


 

Ewangelia  (Łk 23, 35-43)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Refleksja:

Św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii przedstawił swoistą parodię kontemplacji Jezusa – Króla. Są w tej scenie triumfujący, i wyszydzający Jezusa członkowie Wysokiej Rady, faryzeusze. Sądzą, że udało im się zdetronizować niedoszłego króla z Jego ambicji.
Cynizm i szyderstwa z królewskiej godności Jezusa pochodzą również od żołnierzy i jednego ze skazańców.

Pod krzyżem jest milczący tłum. Stoi i patrzy – zalękniony i niezdecydowany. Wydaje się, że te wydarzenia go przerastają.

I jest wreszcie „dobry łotr”, jedyny w tej scenie, który uwierzył w Jezusa, który odkrył w Jego cierpieniu i obliczu – Boga. On jako pierwszy otrzymał obietnice udziału w królestwie Jezusa. Poprzez kontemplację Jezusa na krzyżu, stopniowo dojrzało w nim ziarno uczciwości i prawdy. „Prawdę o sobie, prawdę o winie, człowiek potrafi znieść tylko wtedy, kiedy spotyka się z nową, większą prawdą, prawdą Bożą, która nazywa się: przebaczenie” (Benedykt XVI).

„Dobry Łotr” to człowiek, który w stosunkowo krótkim czasie na nowo odbudował swoje życie i relacje życiowe; z przemocy i krzywd zadawanych innym (i sobie) przeszedł do przyjaźni, wierności, przejrzystości, zaufania, miłości. Ten człowiek w doskonały sposób zrozumiał Ewangelię; zrozumiał, że w Ukrzyżowanym objawia się potęga Boga w sposób odmienny od jego wyobrażeń i życia(źródło deon.pl)

Wideo komentarz do Ewangelii: Zaprawa – Zawiedzenie [Łk 23, 35-43]

Pogłębiarka – Daniel Wojda & przyjaciele 


 

 

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej.

 

Niech sztandar Twój powiewa nad nami
wszystkimi, a Królestwo Twoje
niech ogarnie całą naszą ziemię!
Odpowiadając na Twą miłość Panie,
wyznaję:
Jezu, jesteś Królem!
Jezu, jesteś moim królem!
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie!
Oto jestem! Amen.

 


 

 

Pieśń:  Jezus Chrystus Król Wszechświata – Adoramus


 

 

Wideo:   Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Świebodzin

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – żelbetowa rzeźba w Świebodzinie, wzniesiona w 2010 według projektu Mirosława Pateckiego; przedstawia Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata. Całkowita wysokość pomnika wynosi 36 m, z czego 33 m przypada na figurę Jezusa, a 3 m na wieńczącą pomnik pozłacaną koronę.


 

Hymn do Chrystusa, Króla Wszechświata

Jezu, nasz Chryste, Ty Królu Wszechświata,
Do Ciebie dziś płyną pieśni uwielbienia,
Tyś jest Najwyższy, Boże Nieskończony,
Tyś Panem całego ludzkiego stworzenia.

Przed Tobą zgina się każde kolano,
Hołd Ci oddaje wiernych wdzięczny chór,
Boś Ty nam bramy otworzył zbawienia,
Zniweczył twardy grzechów naszych mur.

Dzisiaj Cię czcimy jak Króla Wszechświata,
Oddajemy najgłębsza uniżoną cześć,
Boś Ty naszym Stwórcą, Odwieczny nasz Boże,
Chcemy Ci w ofierze dar serc naszych nieść.

Zstąp dzisiaj nad Polskę, nasze miasta, wioski,
Na naszą Ojczyznę, nasz rodzinny kraj,
Osłaniaj potęgą swoich Boskich skrzydeł,
Zgodę, miłość braterską, pomyślność jej daj!


 

Pierwszy Król – Uroczystość Chrystusa Króla kazanie dla dzieci (Rok, B)

Jezus Chrystus Król Wszechświata – kazanie dla dzieci na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (rok B, Biblia dla dzieci)


 

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata:

Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolickim. Początek w Kościele dał jej Papież Pius X na początku XX wieku. W Polsce AK powstała w roku 1930. W okresie międzywojennym w Polsce AK ożywiła laikat. Po wojnie dekretem władz komunistycznych z 1948 roku AK została rozwiązana.

Wznowienie AK w Polsce z końcem XX wieku zawdzięcza się Janowi Pawłowi II, który w 1993 roku wezwał pasterzy Kościoła do pracy nad reaktywowaniem tego stowarzyszenia w Kościele, nastąpiło to w 1995 roku.

AK w znaczeniu najogólniejszym to działalność katolicka zgodna z zasadami wiary. Oznacza też organizację, za pomocą której działalność ta się rozwija. Jest to działalność zbiorowa zatwierdzona przez władzę duchowną. Ludzie świeccy w sposób zorganizowany wspomagają hierarchię Kościoła w pracy duszpasterskiej. W tym znaczeniu AK jest urzędem ludzi świeckich w Kościele.

AK „jest apostolstwem pomocniczym, gdyż działa z posłannictwa i mandatu Kościoła hierarchicznego. Jej misja uzależniona jest od jedności z hierarchią. AK ma apostołować razem z hierarchią dla szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz. Ma skupiać ludzi świeckich, którzy w jedności z hierarchią Kościoła podejmują apostolstwo zorganizowane(..)”

Św. Papież Jan Paweł II powiedział, że „AK jest dla ożywienia umiłowania modlitwy, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalności na rzecz wzrostu powołań, dzieł charytatywnych i kulturalnych.”

 

Details

Start:
20 listopada 2022 @ 18:00
End:
23 listopada 2022 @ 18:00