Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

17.10.2021 r. Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła,                                    Rok B, I

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie


 

Ewangelia (Mk 10, 35-45)

Przełożeństwo jest służbą

Refleksja:

Próżność prowadzi do błędnego, mylnego i zafałszowanego myślenia o sobie samym oraz innych osobach. Ludzka próżność zniekształca punkt patrzenia i widzenia każdego człowieka. To ona podpowiada, że wszyscy wokoło nas są gorsi od nas samych, a my sami jesteśmy wręcz doskonali i nieomylni.

Miejsce, gdzie nie ma niczego, tam jest pustka i próżnia. Próżność jest pochodną pustki i próżni. Bo tam, gdzie jest w nas wolna przestrzeń, czuli pustka, tam wchodzi próżnia, którą człowiek instynktownie próbuje wypełnić własnym egoizmem. W ten sposób jego życie koncentruje się tylko na samym sobie i traci on kontakt z rzeczywistością.

Chrystus wie, że ta droga prowadzi do samozniszczenia. Dlatego warto pracować nad wyeliminowaniem choćby najmniejszych symptomów obecności własnej próżności…. (źródło deon.pl)

Wideo komentarz do Ewangelii:  Kilka słów o Słowie, o. Michał Legan  


 

O, Jezu, cichy i pokornego serca

O, Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Wyzwól mnie, Jezu,

z pragnienia, aby być cenionym,
z pragnienia, aby być lubianym,
z pragnienia, aby być wysławianym,
z pragnienia, aby odbierać zaszczyty,
z pragnienia, aby być chwalonym,
z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi,
z pragnienia, aby zasięgano mojej rady,
z pragnienia, aby być uznanym,

ze strachu przed poniżeniem,
ze strachu przed wzgardą,
ze strachu przed skarceniem,
ze strachu przed zapomnieniem,
ze strachu przed wyśmianiem,
ze strachu przed skrzywdzeniem,
ze strachu przed podejrzeniem.

I także, Jezu, daruj mi tę łaskę, bym pragnął,

aby inni byli więcej kochani, niż ja,
aby inni mogli być wyżej cenieni ode mnie,
aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał,
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
o ile tylko ja będę tak święty, jak powinienem. Amen.

Autor: Tomasz á Kempis


 

PIEŚŃ: „Przez mękę trzeba iść”, Tomek Wypych


 

WIDEO: KSIĄDZ Z OSIEDLA – ks. Rafał Główczyński

TYLKO BRZYDKIE I STARSZE CHODZĄ DO KOŚCIOŁA…


 

Z THEOFEEL:

Nikt nie przytula taj jak Jezus…

Szczegóły

Początek:
20 października 2021 @ 00:00
Koniec:
22 października 2021 @ 00:00