Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

05.09.2021 r. Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła,           Rok B, I

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego


 

Ewangelia (Mk 7, 31-37)

Uzdrowienie głuchoniemego

Refleksja:

Kolejny raz Biblia przypomina nam, że Pan Bóg nic chce, abyśmy chorowali, i że cierpienie i śmierć to naprawdę nie Jego pomysł. Wszak kiedy Jezus chodził po ziemi nieustannie uzdrawiał i nie zdarzyło się aby komuś powiedział: „Bądź chory”! Pan Bóg nie jest więc dla nas źródłem cierpienia, ale ratunkiem w cierpieniu fizycznym i duchowym.

Dzisiejszą Ewangelię możemy też odczytywać w sensie religijnym, otwarcia się na Jezusa i na Jego zbawcze Słowo. Gdy człowiek dorosły przygotowuje się na przyjęcia sakramentu chrztu świętego, jednym z jego elementów jest właśnie obrzęd „Effata”, mający kandydatowi do chrztu „otworzyć uszy” na słuchanie Słowa Bożego i „otworzyć usta” na głoszenie tego, co usłyszał. Szkoda, że tak mało uświadamiamy sobie, że to Effatha z dzisiejszej Ewangelii dotyczy każdego z nas, wszyscy bowiem potrzebujemy całkowitego otwarcia się na Słowo Boże i gotowości aby za nim pójść. Niestety, cała rzesza chrześcijan, naszych braci i sióstr, staje często w pozycji sędziego względem Słowa Bożego: to mi się podoba, co Jezus mówi, a to już nie, bo to nie na nasze czasy(źródło deon.pl)

Wideo komentarz do Ewangelii – o uzdrowieniu [Mk 7,31-37], ks. Jacek Olczyk SJ


Wideo:   Jesus Heals a Deaf and Mute Man Jezus uzdrawia głuchego i niemego człowieka,
fragment filmu


 

Jarzmo i brzemię Chrystusa (aforyzm)

Jezus cichy i pokornego serca,
gdy jest nam ciężko, zaprasza do siebie,
aby sił dodać i dusze pokrzepić
ukojeniem, co swe źródło ma w niebie.
Przeróżne napotykamy przeszkody:
ból, trudy, czy życiowe doświadczenia.
Chrystus ma tę moc by w biedach nas wspomóc,
lecz co najważniejsze – dojść do zbawienia.

Wiersze Naszego Księdza (przez rok spisywane), Kościół pw. św. Augustyna Biskupa w Nadolu


Pieśń:   Jeszua Yeszua przepiękna piosenka z modlitwą wstawienniczą ks. Teodora Sawielewicza,
śpiewa Aleksandra Nawrot


 

Z   THEOFEEL:

 

Szczegóły

Start:
5 września 2021 @ 07:00
Koniec:
10 września 2021 @ 00:00