Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

02.05.2021 r.   Piąta Niedziela Wielkanocna, Rok B, I

…Ja jestem krzewem winnym,
wy – latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić…


 

Ewangelia (J 15, 1-8)

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

Komentarz do Ewangelii:

Oto jeden z wielu sposobów, w jaki Bóg wyraża pragnienie silnej więzi z nami: On jest „krzewem winnym”, my „latoroślami”. Takie ujęcie naszej relacji z Bogiem pokazuje też, że raczej On chce być dla nas, a nie oczekuje, że my będziemy dla Niego. Przecież latorośle bierze „ile się da” z pnia i korzenia. I tylko dzięki temu przynosi
owoc. Z nami ma być podobnie. Bóg nie oczekuje, że przyniesiemy owoce bez „wszczepienia” w Niego i bez karmienia się Jego „sokami”. Natomiast bardzo pragnie wielkiej bliskości z nami, takiej jaka jest między pniem i gałęzią. Tego oczekuje od nas.

Człowiek może dać innym tylko to, co najpierw otrzymał. Powiem więcej: Wszystko, co ma zawdzięcza innym, zwłaszcza Bogu. Mówienie, że „sobie zawdzięczam” to czy tamto jest błędne i szkodliwe. Po co tak myśleć i mówić? Taki pogląd niczego nie buduje w nas, bo nawet jeśli podnosi w nas poczucie własnej wartości, to jest ono kruche. Dużo lepiej buduje w nas poczucie własnej wartości świadomość tego jak wiele otrzymałem. Skoro inni, a zwłaszcza Bóg, tak wiele mi dali, to znaczy, że muszę być cenny. Byle kogo nie obdarowuje się. Dar jest potwierdzeniem wartości obdarowywanego… (źródło: deon.pl)

Wideo komentarz:   V Niedziela Wielkanocna – J 15, 1-8


 

Pieśń:  Krzew winny –  franciszkański zespół Pokój i dobro


 

„… Krzewem winnym posługiwano się często jako symbolem Izraela, a lekcja, którą Chrystus obecnie przedstawił Swoim uczniom, została z tego zaczerpnięta. Aby przedstawić Siebie mógłby posłużyć się pełną wdzięku palmą. Wyniosły cedr, który wznosi się wysoko w powietrze lub mocny dąb, który rozpościera swoje gałęzie i wznosi je ku niebu mógłby wykorzystać do przedstawienia stałości oraz integralności tych, którzy są naśladowcami Chrystusa. Lecz zamiast tego obrał krzew winny z jego przylegającymi wićmi, aby przedstawić Siebie w Swoim związku z prawdziwymi naśladowcami… „

E.G. White, „Review and Herald”

 

Pieśń:    Jesteś Panie winnym krzewem, Rogalska Katarzyna

Szczegóły

Start:
2 maja 2021 @ 00:00
Koniec:
8 maja 2021 @ 16:00