Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

02.02.2021   Święto  Ofiarowania  Pańskiego

Święto ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych w chrześcijaństwie, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w wieku IV, a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Według podania procesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie już w czasach papieża św. Gelezjusza I (Gelezego) w 492 roku, a z całą pewnością w wieku X. Święto to na przestrzeni wieków zmieniło nie tylko swoją nazwę, ale także charakter. Dawniej liturgia tego dnia mówiła o Oczyszczeniu Najświętszej Maryi Panny.
Dzisiaj natomiast w tym dniu akcent położony jest na Osobę Jezusa Chrystusa, który jest „światłością świata” i „światłem na oświecenie pogan” jak nazwał go starzec Symeon.
W Polsce Ofiarowanie Pańskie jest nazywane również Świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Od 1997r. 2 lutego Kościół Powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego.

Ewangelia (Łk 2, 22-40)
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Ofiarowanie małego Jezusa w świątyni mówi jasno: On się narodził, aby ofiarować się na krzyżu za nasze grzechy. Tym ofiarowaniem objawia nam On, najmocniej jak się tylko da, Miłość Boga. Dlatego też jest nazywany “światłem”.

My powinniśmy “ofiarować się” Bożej Miłości, to znaczy zdać się na Nią i zaufać Jej, jeśli chcemy być zbawieni, czyli szczęśliwi. Nasze ofiarowanie nie ma oznaczać żadnej straty, chyba że za stratę uznamy rezygnację z marnego oparcia, jakie może nam dać ten świat, czy nawet drugi człowiek. Nasze ofiarowanie oznacza nową, niesamowicie bogatszą sytuację egzystencjalną, jaką jest znalezienie się w Bożych “objęciach”. Chrześcijanie ofiarują się Bogu inaczej, niż wyznawcy innych religii… (źródło deon.pl)

 

Szczegóły

Data:
2 lutego
Czas:
00:00 - 23:30