Tajemnice Radosne, intencja  ogólna: O Boże miłosierdzie dla ludzkości i Bożą pomoc w skutecznym podejmowanie walki z epidemią koronawirusa.

Tajemnice Światła, intencja ewangelizacyjna:Za misję świeckich w Kościele. Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Tajemnice Bolesne, intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

(więcej…)