Rok Duszpasterski 2022 – 2023

27
lis

W Kościele 27 listopada 2022 r. rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim w tym roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.
O nowym programie duszpasterskim: „Wierzę w Kościół Chrystusa” na rok liturgiczny 2022/23 mówił do biskupów na 392. Zebraniu plenarnym KEP bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa… czytaj więcej

Program duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, w odróżnieniu od kilkuletnich programów z lat ubiegłych, zaplanowany jest na jeden rok. Wiąże się to z chęcią jak największego uwzględniania w programach duszpasterskich znaków czasu i bieżących wyzwań w Kościele.

Bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP wyjaśnił, że program duszpasterski na rok liturgiczny 2022/2023 wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która „dość powszechnie w gronie duchownych i wiernych świeckich uważana jest za trudną, to nie ulega wątpliwości”. — W związku z tym jest jasne, że trzeba podjąć duży wysiłek w odnowie Kościoła.

Program „Wierzę w Kościół” zwraca główną uwagę wiernych na następujące zagadnienia:

 1. Czym w swej najgłębszej istocie jest Kościół i jak podnieść świadomość wiary w Kościół, którą wyznajemy w Składzie Apostolskim.
 2. Zwrócenie uwagi przede wszystkim na to, że Kościół nie jest jakąś zewnętrzną instytucją, ale że my wszyscy go stanowimy.
 3. Kościół jest wspólnotą Ludu Bożego, która podąża za Chrystusem, dając się prowadzić Bożemu Duchowi.
 4. Uświadamianie, że nie należy lekceważyć świątyni, w której Bóg dokonuje naszego uświęcenia, jak i również stawia „znaki drogowe”, jakimi są przykazania i Ewangelia.
 5. W zakresie, odkrywania tajemnicy Kościoła i tego, jakim ma być Kościół, nowy program duszpasterski 2022-2023 bardzo zbiega się z synodem o synodalności, który również stawia sobie za zadanie wysłuchanie tego, co na obecnym etapie Duch Boży ma do powiedzenia Kościołowi.
 6. Uświadamianie wiernym co w istocie znaczy „Wierzyć w Kościół”, a co oznacza wierzyć w Boga, który objawił się jako Emmanuel.
 7. Tłumaczenie dlaczego warto jest „Wierzyć Kościołowi”. A to wyłącznie dlatego, że przekazuje on treści objawione wprost przez samego Boga, a nie żadną ludzką naukę. W Kościele przekazywane jest to, co Bóg chce nam ofiarować i jeśli nie wierzę w Kościół, to się na to zamykam. A jest to bogactwo łaski Bożej i Prawdy oraz rzeczywista obecność Chrystusa i moc Bożego Ducha.

 1. Następnym krokiem w uświadamianiu jest podążanie wraz z Kościołem wspólną drogą, która być może jest wyboista, ale jednak prowadzi ku zbawieniu. Warunkiem podjęcia wspólnej drogi wraz z Kościołem i w Kościele jest umiłowanie Kościoła, bo inaczej iść razem się po prostu nie da.
 2. Zwrócenie uwagi, że ludzki grzech nie podważa sensu Kościoła, ani wartości jego misji, ponieważ Kościół jest święty, ale wyłącznie dlatego, że obecny jest w nim Chrystus, a jako wspólnota jest wspólnotą grzesznych ludzi. To my, ludzie, sprawiamy, że w Kościele jest tyle grzechu, choć on sam jest święty świętością samego Boga.
 3. Ważnym zadaniem jest pogłębianie uświadamiania wiary w „jeden” Kościół, który jest powszechny i apostolski. Wiara w jeden Kościół oznacza, że Kościół jest jedyny i niepowtarzalny i w istocie jako Kościół Chrystusa nie jest on podzielony, choć w przestrzeni widzialnej widać wiele jego podziałów. Tym co łączy Kościół w jedno, jest Duch Boży. Stąd wynika zadanie, aby przezwyciężać te podziały Kościoła, jakie zaistniały i pracować na rzecz jego jedności.

Program duszpasterski będzie realizowany poprzez trzy ścieżki, głównie w parafiach, ale też poza tym lokalnym kontekstem. Są to przepowiadanie słowa Bożego i katecheza parafialna, zwiastowanie medialne o Kościele oraz kontynuacja dzieła synodalności rozpoczętego synodem ogłoszonym przez Papieża Franciszka.

Katecheza parafialna skierowana jest głównie do dzieci oraz rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentów pierwszej komunii i bierzmowania, ale też chodzi o członków parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, którzy — choć są powołani głównie do konkretnego działania — także powinni być odpowiednio uformowani w duchu założeń programu duszpasterskiego.

Program chce nadal wykorzystywać ewangelizacyjną wartość przekazu medialnego, który został odkryty i był z powodzeniem stosowany w czasie pandemii. Ma przy tym rysować to, co dobrego dzieje się w Kościele oraz być dodatkowym narzędziem w duszpasterskiej pracy na poziomie parafialnym.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, program zaproponowany został w formie pięciu zeszytów, skierowanych przede wszystkim do duszpasterzy:

 • Zeszyt teologiczno-pastoralny wyjaśnia koncepcję programu, w nawiązaniu m.in. do nauczania papieża Franciszka oraz takich wydarzeń z życia Kościoła, jak rozpoczęty w ubiegłym roku synod o synodalności.
 • Zeszyt liturgiczny zawiera konspekty nabożeństw, adoracji, modlitewnych czuwań oraz teksty komentarzy liturgicznych, które zostały przypisane do różnych wydarzeń roku liturgicznego.
 • Zeszyt homiletyczny zawiera z kolei materiały, które mogą być pomocą dla kaznodziejów na poszczególne niedziele oraz uroczystości roku liturgicznego.
 • Zeszyt katechetyczny to propozycje katechez, które mogą być prowadzone w ramach parafialnego duszpasterstwa – dla członków parafialnych rad duszpasterskich, dla rodziców kandydatów do bierzmowania oraz dla dorosłych.
 • Zeszyt maryjny, w którym można znaleźć szkice homilii na maryjne uroczystości i święta czy propozycje konferencji do wykorzystania w różnych grupach apostolskich, zwłaszcza maryjnych. Zamieszczone na końcu każdej konferencji pytania mogą być pomocne w spotkaniach o charakterze synodalnym. Zeszyt zawiera też rozważania różańcowe oraz rozważanie Drogi Krzyżowej.

Materiały stworzone na potrzeby programu duszpasterskiego mają pokazać rodzinom i małżonkom ich miejsce w Kościele, tak aby mogły odkryć swoje powołanie i charyzmaty, jakie otrzymały w Kościele i dzięki nim pełnić w sposób bardziej funkcję w Kościele.

Materiały są dostępne na stronach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin:
www.kodr.pl