18.06.2022 50 rocznica powstania Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej