XXI Pielgrzymka do Medjugorje w dniach 14 – 27.07.2022 r.