Boże Narodzenie, Pasterki

25
gru

24.12.2020 r. w Wieczór Wigilijny po spotkaniach w gronie rodzinnym wierni uczestniczyli we Mszach św.-Pasterkach, by w Eucharystii powitać Jezusa Nowonarodzonego. Tegoroczne Pasterki, w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa, odbyły się w ograniczonej ilości wiernych .
W kościele filialnym w Chlastawie Pasterka odbyła się o godz. 22:30, a pierwsza Pasterka w kościele parafialnym – o godz. 21:00, które sprawował
Wikariusz ks. Dawid Klepusewicz.
W kościele parafialnym o godz. 22:30 i 24:00 Msze św. – Pasterki sprawował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

Na początku Eucharystii kapłani składali figurkę Dzieciątka Jezus w ustrojonym miejscu przed Stołem Pańskim.

Ks. Proboszcz wygłosił do zgromadzonych wiernych homilie na temat pamiątki narodzenia Jezusa. Nawiazał także do smutnych wydarzeń w Polsce w związku z atakami na Kościół, który zgodnie z Dekalogiem wiernie stoi na straży życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niepokojące są zakłócania celebracji nabożeństw, równieżEucharystii, profancje symboli religijnych, wykorzystywanie melodii kolęd do głoszenia tekstów antyreligijnych oraz ataki na świątynie poprzez umieszczanie na murach niestosownych tekstów. Ksiądz Proboszcz podkreślił ogromną rolę ludzi wierzących w zachowaniu tożsamości narodowej i religijnej poprzez modlitwę i świadectwo życiem.

Lekcję czytali: lektor Kamil Białasik i kościelny Adam Frąckowiak, modlitwę powszechną zanosił Jerzy Ganecki, nadzwyczajny szafarz Komunii św.

Kamil Białasik czyta lekcję

Żłóbek i dekorację prezbiterium w tym roku wykonał: Adam Frąckowiak, któremu pomagał Grzegorz Skłałecki.

Adam Frąckowiak od kikunastu lat jest pomysłodawcą i wykonawcą parafialnych bożonarodzeniowych żłóbków.

Adam Frąckowiak

GALERIA ZDJĘĆ

Foto: Asia Wróblewska