Biuletyn Informacyjny projektu „Pokolenia Pokoleniom” 2/2017