Wspólnota Przyjaciół Paradyża

 

ks. Kleryk Mateusz Topolski – organizator Wspólnoty Przyjaciół Paradyża w naszej parafii

14.12.2017 r. z inicjatywy ks. kleryka Mateusza Topolskiego, odbywającego w naszej parafii roczną praktykę duszpasterską, powstała Wspólnota Przyjaciół Paradyża. Powstanie Wspólnoty poprzedziły modlitwy indywidualne parafian, grup modlitewnych i podczas Eucharystii oraz w czwartkowych adoracjach Najświętszego Sakramentu.
W dniu organizowania się Wspólnoty modlono się podczas czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą prowadził ks. kleryk, uczestniczono w Eucharystii i w pierwszym spotkaniu parafian chętnych do modlitwy we Wspólnocie.

14.12.2017r. Spotkanie organizacyjne Wspólnoty Przyjaciół Paradyża, które prowadzi ks. kleryk Mateusz Topolski

Ks. kleryk przybliżył istotę działalności Wspólnoty Przyjaciół Paradyża, której celem jest modlitwa zarówno w intencji powołań kapłańskich jak i za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

Przynależność do Wspólnoty wyraziło  45  parafian, a na dzień 21.01.2018r. ilość członków Wspólnoty Przyjaciół Paradyża wzrosła do 62 osób.

Przygotowano również kartki z nazwiskami studiujących kleryków w naszym diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, których wybrali drogą losowania członkowie Wspólnoty i obejmą Ich szczególną modlitwą.

W dniu inauguracji działalności Wspólnoty 21.12.2017r. po Mszy św. wieczornej Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak wręczał wszystkim członkom legitymacje.

21.12.2017r. Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak święci legitymacje członków WPP

Nasza parafia pod wezwaniem Macierzyństwa NMP czuje szczególne zobowiazanie wobec Kościoła i seminarium, ponieważ większość proboszczów było wykładowcami w seminariach i co roku przybywają do naszej parafii na praktyki seminarzyści i neoprezbiterzy rozpoczynają u nas pracę duszpasterską.

 

Opieunem duchowym Wspólnoty został Wikariusz ks. Jakub Świątek

opiekun duchowy Wspólnoty Przyjaciół Paradyża ks. Jakub Świątek

 

Animatorkami Wspólnoty zostały: Dorota Jundziłł i Barbara Jundziłł.

Animatorki Wspólnoty Przyjaciół Paradyża Dorota Jundziłł i Basia Jundziłł z ks. klerykiem Mateuszem Topolskim- założycielem WPP

 

Stałe zobowiązania członków Wspólnoty:
1) codziennie: 1 cząstka różańca i modlitwa „Przyjaciół Paradyża” w podanych intencjach
2) co miesiąc: Komunia św. w pierwszy czwartek miesiąca lub w najbliższym możliwym dniu

 

21.12.2017r. Członkowie Wspólnoty Przyjaciół Paradyża w naszej parafii

21.12.2017r. Członkowie Wspólnoty z kapłanami po zakończonej Eucharystii

 

 

MODLITWA PRZYJACIÓŁ PARADYŻA

Niepokalana Dziewico, Maryjo, której Bóg powierzył wychowanie Jezusa, Zbawiciela świata, bądź wychowawczynią licznych młodych ludzi, których Duch Święty rozpali pragnienia pójścia na służbę Odwiecznej miłości.
Upraszaj im łaskę rozeznania i odczytania daru powołania
i gotowości pokornego pełnienia woli Bożej, aż do całkowitego
zapomnienia o sobie i zjednoczenia z Jezusem.
Wszystkim powołanym bądź pomocą i ostoją w czas próby i zwątpienia.
Twojej opiece i obronie polecamy szczególnie nasz Seminarium Duchowne, aby nieustannie wzrastała tam pokora i cierpliwość, pracowitość i uczciwość, wiara żywa, a nade wszystko miłość do Ciebie i Twojego Syna, ranionego grzechami w sercach ludzi.
Matko Cierpliwie Słuchająca, miej w szczególnej opiece tych kapłanów i kleryków, którzy dzisiaj najbardziej potrzebują Twej pomocy.
Ozdobo Paradyża, Matko Słowa Przedwiecznego, nie gardź słowami moimi, ale je łaskawie wysłuchaj. Amen

 

 

AKTUALNOŚCI

 

21.12.2017r.     Legitymacje dla Wspólnoty Przyjaciół Paradyża

21.12.2017r. podczas roratniej Mszy św. o godz. 17:00, którą sprawował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak, Wikariusz ks. Jakub Świątek oraz w asyście ks. kleryk Mateusz Topolski  zostały poświęcone legitymacje przynależności wiernych do Wspólnoty Przyjaciół Paradyża. Ks. Proboszcz podziękował ks. klerykowi Mateuszowi, organizatorowi Wspólnoty i ks. Jakubowi – opiekunowi duchowemu  Wspólnoty oraz wiernym, którzy podjęli modlitwę za kleryków z naszego diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownemu w Paradyżu i o nowe powołania kapłańskie. Następnie ks. Proboszcz poświęcił i wręczył 60 parafianom legitymacje… czytaj więcej i galeria zdjęć