Strona startowa

08.12.2019    Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Ewangelia (Łk 1, 26-38)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Bóg czyni rzeczy po ludzku niemożliwe. Zapewne mielibyśmy ochotę widzieć takie rzeczy na własne oczy. I zapewne zazdrościmy Maryi i Elżbiecie, że w ich życiu Bóg uczynił rzeczy niemożliwe.

Tymczasem również w dzisiejszych czasach Bóg czyni rzeczy niemożliwe, ale nigdy pod nasze dyktando, nigdy po to, by się nam przypodobać. Każde Boże działanie, zwłaszcza to, które łamie prawa przyrody, jest zawsze wpisane w jakiś Jego konkretny i misterny plan, który wpisuje się w Plan Zbawienia Świata. My nie znamy i nie musimy znać tego planu. Dla nas najważniejsze jest wzrastanie w Miłości, któremu służy posłuszeństwo Bogu, czyli po prostu pełna akceptacja Jego planu, bez względu na to, czy ten plan okazuje się dla nas łatwy, czy nie… (źródło z deon.pl)

 

misyjne.pl


ADWENT… czas oczekiwania na przyjście Jezusa

Dla nas chrześcijan „adventus” oznacza czas przygotowujący nas do uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. To również nasze przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Rozpoczyna się między 27 listopada a 3 grudnia, kończąc się w dzień Bożego Narodzenia. W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy – kolor pokutny, nie śpiewamy „Chwała na wysokości Bogu”. Codziennie przez okres Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci Maryi, w czasie których pali się świeca roratnia, symbol Najświętszej Maryi Panny (słowo Roraty pochodzi od słów pieśni na wejście – „rorate coeli…”).

„Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa,
który przyjdzie, aby nas zbawić,
w pełni urzeczywistniając swe królestwo
sprawiedliwości i pokoju.
Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem
odnawia w sercach wierzących pewność,
że Bóg pozostaje wierny swym obietnicom.
Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei,
która przenika nasze najgłębsze
doświadczenia osobiste i wspólnotowe.” (17.12.2003r. Św. Jan Paweł II)

PIEŚŃ: OTO  PAN  BÓG  PRZYJDZIE, Deus Meus


 

14.11.2019r.    Szkoła Wiary (II edycja)  Katecheza 3, Oto jestem Panie
autor wideo: ks. dr Dariusz Wołczecki


 

Program  Duszpasterski na lata 2019 – 2022  pod hasłem:
„EUCHARYSTIA  DAJE  ŻYCIE”

 

W   I roku  2019/2020 będzie obowiązywał temat:
„WIELKA TAJEMNICA WIARY”
z mottem biblijnym:
„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

o Programie Duszpasterskim na lata 2019 – 2022 … czytaj więcej