Strona startowa

UWAGA!   od  09.12.2018r.  Msza św. niedzielna w Chlastawie będzie odprawiana o godz. 12:15
a od 06.12 Msza wieczorna w dni powszednie (pn-pt) o 17:00.


09  grudnia 2018 r.

II  Niedziela  Adwentu

► modlitwa w drodze
► CZYTANIA, EWANGELIA i komentarze na dziś

Bóg ustami Jana prosi nas, abyśmy ułatwili Mu dostęp do nas. Niestety, często dzieje się odwrotnie – utrudniamy. Nie mamy dla Boga czasu, a jeśli już czas znajdziemy, zagadujemy Go na modlitwie, zamiast słuchać. A gdy w końcu jednak zaczynamy słuchać, za mało bywamy otwarci na to, co nowe i Bóg nadal nie ma przystępu do nas. 

Wiara i wewnętrzna przemiana jest łaską. Ta łaska wymaga jednak dużej otwartości z naszej strony. Wymaga współpracy. Jest to bowiem łaska nawrócenia, czyli radykalnej zmiany, a tego Bóg nie chce dokonać w nas bez zdecydowanej zgody z naszej strony.

zobacz: misyjne.pl


Adwent… czas oczekiwania na przyjście Jezusa

 

Dla nas chrześcijan „adventus” oznacza czas przygotowujący nas do uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. To również nasze przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Rozpoczyna się między 27 listopada a 3 grudnia, kończąc się w dzień Bożego Narodzenia. W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy – kolor pokutny, nie śpiewamy „Chwała na wysokości Bogu”. Codziennie przez okres Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci Maryi, w czasie których pali się świeca roratnia, symbol Najświętszej Maryi Panny (słowo Roraty pochodzi od słów pieśni na wejście – „rorate coeli…”).

„Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić,w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju.
Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny swym obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei, która przenika nasze najgłębsze doświadczenia osobiste i wspólnotowe.”

(17.12.2003r.   św. Jan Paweł II)

Pieśń:   JESTEŚ  CAŁA  PIĘKNA 

 


 

Rok Duszpasterski 2018/2019 rozpoczyna się w pierwszą Niedzielę Adwentu tj. 02.12.2019r.

Hasło Roku Duszpasterskiego 2018/2019 brzmi:
„W mocy Bożego Ducha”

Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha.
Hasło: „W mocy Bożego Ducha”.
Symbol: języki ognia.

o Roku Duszpasterskim 2018/2019 … czytaj więcej