Strona startowa

27.09.2020    Dwudziesta  Szósta  Niedziela  zwykła

Słowo głoszą   O. Łukasz Krauze OMI  i  diakon Jakub Wandzich OMI

 

Ewangelia  (Mt 21, 28-32)
Grzesznicy uwierzyli Janowi

Refleksja:

Ci pierwsi ludzie, którzy mówią: „Idę, Panie”, lecz nie idą, są ludźmi, którzy wiedzą co należy czynić w życiu, lecz nie są wewnętrznie dobrzy i dlatego nie robią tego, co powinni i co zapewne też chcieliby. Są natomiast ludzie, którzy gdzieś w głębi serca są dobrzy, ale są zagubieni i dlatego nie wiedząc, co należy czynić, popełniają błędy. Skoro tylko odnajdą właściwą drogę, z łatwością na nią wkraczają, bo czują się na niej jak u siebie.

Jest jeszcze trzeci rodzaj ludzi: mówią „Idę, Panie” i faktycznie idą. Pierwszym przedstawicielem tego rodzaju ludzi jest Chrystus – Syn Boży, jakby „trzeci syn”. On wie co należy robić i mając absolutnie dobre serce, czyni to, co należy. Jeśli On będzie dla nas źródłem prawdy i formatorem naszego serca, szybko staniemy się podobni do Niego, stając się „trzecim synem”… (źródło  deon.pl)

misyjne.pl

 

 


PAŹDZIERNIK  –  MIESIĄCEM  RÓŻAŃCA  ŚW.

Nabożeństwa Różańcowe będą odprawiane:
– dla dzieci – w piątek o godz. 17:00
– dla młodzieży i dorosłych – codziennie o godz. 18:00

Matka Boża prosiła kilkakrotnie o Różaniec. W Lourdes, Fatimie i w innych miejscach. Leon XIII napisał aż 12 encyklik o tej modlitwie. Apostoł Różańca, bł. Bartłomiej Longo, nazywał go „słodkim łańcuchem łączącym z Bogiem”, „wieżą ocalenia od napaści piekła”, „bezpiecznym portem w morskiej katastrofie”. Wołał w uniesieniu: „Nigdy cię już nie porzucimy”.

Św. Jan Paweł II tak nauczał:
„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia,
męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma.
Przeżywamy je tak jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała.
Ona zawsze u boku syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw”.

Odmawiać Różaniec – to kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.
Odmawiając Różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii.
W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami
Różaniec jest jakby liną ratunkową.
Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy odmawiana jest wspólnie.
Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła.
Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

 


PIEŚŃ:  JEZUSA  MAM,  Grupa  Uwielbienia  Spichlerz


 

Program  Duszpasterski na lata 2019 – 2022  pod hasłem:
„EUCHARYSTIA  DAJE  ŻYCIE”

W   I roku  2019/2020 będzie obowiązywał temat:
„WIELKA TAJEMNICA WIARY”
z mottem biblijnym:
„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

o Programie Duszpasterskim na lata 2019 – 2022 … czytaj więcej