Strona startowa

 

26.01.2020   Trzecia  Niedziela  Zwykła

Ewangelia (Mt 4, 12-23)
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

To jest znamienne, że Jezus nie mówi o sobie jako o reformatorze świata. Nie mówi, że przyszedł zmieniać złych ludzi w dobrych. Nie mówi też swoim pierwszym uczniom, że ich misją będzie pouczanie ludzi. Jezus określa siebie „wielkim światłem„, czyli kimś upragnionym przez ludzi, kto pomaga znaleźć dobrą drogę. Uczniom zaś zapowiada, że będą „rybakami ludzi”, czyli kimś, kto wydobywa innych z różnych trudnych i złych sytuacji.

Tak naprawdę bowiem człowiek może się zmienić tylko sam. By jednak mógł to zrobić, musi mieć światło i wsparcie. W każdym człowieku jest dobro, ale ono często nie dochodzi do głosu ze względu na ciemności, w których on tkwi i ze względu na słabość.

Może słysząc dzisiejszą Ewangelię staniemy się bardziej skorzy do niesienia światła Dobrej Nowiny i do wspierania najsłabszych? Aby człowiek mógł się zmienić, musi zostać należycie obdarowany Prawdą i Miłością… (źródło z deon.pl)

misyjne.pl


 

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,24-26)

Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

 

19.01.2020 r.     KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
SCHOLI PARAFIALNEJ W ZBĄSZYNKU


 

12.12.2019r.    Szkoła Wiary (II edycja)  Katecheza 4 ,  Słuchać i mówić
autor wideo: ks. dr Dariusz Wołczecki


 

Program  Duszpasterski na lata 2019 – 2022  pod hasłem:
„EUCHARYSTIA  DAJE  ŻYCIE”

 

W   I roku  2019/2020 będzie obowiązywał temat:
„WIELKA TAJEMNICA WIARY”
z mottem biblijnym:
„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

o Programie Duszpasterskim na lata 2019 – 2022 … czytaj więcej