„Litania” – Krzysztof Antkowiak, słowa: śp. ks. Piotr Pawlukiewicz