Ruch Światło-Życie

OGÓLNOPOLSKA   STRONA   INTERNETOWA  RUCHU  ŚWIATŁO-ŻYCIE

DIECEZJALNA  STRONA   RUCHU  ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

15.04.2018r.    X Niedziela  Biblijna

Barbara Jundziłł

15.04.2018 r. w niedzielę rozpoczął się w całej Polsce II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Niedziela Biblijna zainaugurowała X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. W tym roku czytano List św. Pawła do Rzymian. Organizatorami czytania Pisma św. w naszej parafii byli: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) i młodzież z naszej parafii z Ruchu Światło-Życieczytaj dalej i foto

Aleksandra Górka

 

 

09.04.2018r.   Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje…” (Mk 9,37).
W myśl słów samego Chrystusa, po raz 18 w naszej parafii, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 09.04.2018 r. podjęto dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.W czasie wieczornej Eucharystii 92 osoby złożyły ślubowanie, że przez 9 miesięcy będą się modlić o szczęśliwe narodzenie, a następnie godne życie jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Modlitwą tą są otaczani także Rodzice tego dziecka, aby Wszechmogący Bóg uwolnił ich ze wszelkich lęków związanych przyjęciem nowego życia. Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka animowali uczestnicy Ruchu Światło – Życie…  czytaj dalej i foto