Rada Parafialna

5 marca 2006 r. została powołana Parafialna Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna, której członkowie podczas Sumy złożyli uroczystą przysięgę na Biblię.

 

Na czele Rady stoją kapłani:

 Proboszcz: ks. kan. Jerzy Kordiak

      Wikariusz: ks. Jakub  Świątek – od 01.09.2017r.

 

Rada Duszpasterska:

Ryszard Andrys, Edmund Białasik, Jerzy Ganecki, Mariusz Graczyk, Jan Greczycho, Barbara Czapska-Klekot, Krzysztof Krzywak, Grażyna Matysiak, Dorota Szatkowska, Piotr Szczepaniak, Irena Trypucka, Krystyna Woźniak, Barbara Zaremba, Małgorzata Gaudyn-Kaczmarek i Andrzej Chromiński.

 

Rada Ekonomiczna:

Jerzy Ganecki, Piotr Rychter, Ireneusz Spychała, Ryszard Stachowiak, Edmund Szulc i Jerzy Wolny

 

Rada Parafialna (2010 r.)

Rada Parafialna (2010 r.)

20.10.2014 r. – Spotkanie Rady Parafialnej z ks. Biskupem Pawłem Sochą podczas wizytacji kanonicznej parafii.

SONY DSC