fruit ninja game free for pc windows 10 can t minecraft windows 10 microsoft project 2013 has stopped working free nero multimedia suite 10 essentials oem free electric man game free for pc windows mobility center download free ashampoo photo recovery software free descargar nero burning rom windows 10 free
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

21.11.2021 r.  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Rok B,I

Niedziela (21.11.) – g.18:00 – Nabożeństwo do Jezusa Króla Wszechświata

 

Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu


 

Ewangelia (J 18, 33b-37)

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Refleksja:

Droga Jezusa, droga Ewangelii, królestwo Boże to nie honory, przywileje, kariera, zewnętrzny przepych, sukces, rzeczy spektakularne. Ale uniżenie, pokora, prostota. I taka droga rozmija się z naszymi ambicjami, planami, interesami. Jest niewygodna. W królestwie Jezusa nie chodzi jednak o wygodę, ale o życie w prawdzie: Każdy, kto jest z prawdy słucha głosu mojego.

Jezus nie jest królem poprzez ludzkie nominacje. Jest Królem jako Bóg. Jest całkowicie wolny wobec ludzkich układów, zależności, wartości, bo wie, że Jego królestwo nie jest ze świata. Królewska godność Jezusa pochodzi od Boga i nikt z ludzi ani żadne zadane cierpienie nie może Mu jej odebrać….(źródło deon.pl)

Wideo komentarz do Ewangelii: #tylko_Słowo – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Niedzielne rozważania ewangeliczne prowadzą: ks. Tomasz Bierzyński, ks. Łukasz Tama i dk Tomasz Sienicki


 

 

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej.

 

Niech sztandar Twój powiewa nad nami
wszystkimi, a Królestwo Twoje
niech ogarnie całą naszą ziemię!
Odpowiadając na Twą miłość Panie,
wyznaję:
Jezu, jesteś Królem!
Jezu, jesteś moim królem!
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie!
Oto jestem! Amen.

 


 

 

Pieśń:  Jezus Chrystus Król Wszechświata – Adoramus


 

 

Wideo:   Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Świebodzin

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – żelbetowa rzeźba w Świebodzinie, wzniesiona w 2010 według projektu Mirosława Pateckiego; przedstawia Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata. Całkowita wysokość pomnika wynosi 36 m, z czego 33 m przypada na figurę Jezusa, a 3 m na wieńczącą pomnik pozłacaną koronę.


 

Hymn do Chrystusa, Króla Wszechświata

Jezu, nasz Chryste, Ty Królu Wszechświata,
Do Ciebie dziś płyną pieśni uwielbienia,
Tyś jest Najwyższy, Boże Nieskończony,
Tyś Panem całego ludzkiego stworzenia.

Przed Tobą zgina się każde kolano,
Hołd Ci oddaje wiernych wdzięczny chór,
Boś Ty nam bramy otworzył zbawienia,
Zniweczył twardy grzechów naszych mur.

Dzisiaj Cię czcimy jak Króla Wszechświata,
Oddajemy najgłębsza uniżoną cześć,
Boś Ty naszym Stwórcą, Odwieczny nasz Boże,
Chcemy Ci w ofierze dar serc naszych nieść.

Zstąp dzisiaj nad Polskę, nasze miasta, wioski,
Na naszą Ojczyznę, nasz rodzinny kraj,
Osłaniaj potęgą swoich Boskich skrzydeł,
Zgodę, miłość braterską, pomyślność jej daj!


 

Pierwszy Król – Uroczystość Chrystusa Króla kazanie dla dzieci (Rok, B)

Jezus Chrystus Król Wszechświata – kazanie dla dzieci na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (rok B, Biblia dla dzieci)


 

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata:

Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolickim. Początek w Kościele dał jej Papież Pius X na początku XX wieku. W Polsce AK powstała w roku 1930. W okresie międzywojennym w Polsce AK ożywiła laikat. Po wojnie dekretem władz komunistycznych z 1948 roku AK została rozwiązana.

Wznowienie AK w Polsce z końcem XX wieku zawdzięcza się Janowi Pawłowi II, który w 1993 roku wezwał pasterzy Kościoła do pracy nad reaktywowaniem tego stowarzyszenia w Kościele, nastąpiło to w 1995 roku.

AK w znaczeniu najogólniejszym to działalność katolicka zgodna z zasadami wiary. Oznacza też organizację, za pomocą której działalność ta się rozwija. Jest to działalność zbiorowa zatwierdzona przez władzę duchowną. Ludzie świeccy w sposób zorganizowany wspomagają hierarchię Kościoła w pracy duszpasterskiej. W tym znaczeniu AK jest urzędem ludzi świeckich w Kościele.

AK „jest apostolstwem pomocniczym, gdyż działa z posłannictwa i mandatu Kościoła hierarchicznego. Jej misja uzależniona jest od jedności z hierarchią. AK ma apostołować razem z hierarchią dla szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz. Ma skupiać ludzi świeckich, którzy w jedności z hierarchią Kościoła podejmują apostolstwo zorganizowane(..)”

Św. Papież Jan Paweł II powiedział, że „AK jest dla ożywienia umiłowania modlitwy, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalności na rzecz wzrostu powołań, dzieł charytatywnych i kulturalnych.”

 

Szczegóły

Początek:
21 listopada 2021 @ 18:00
Koniec:
25 listopada 2021 @ 18:00