microsoft windows 7 enterprise trial free update 10 windows free counter strike nexon zombies free for pc download menu windows 8 free 7zip for windows 7 ultimate 32 bit free mastering in logic pro x youtube free bubble shooting games for pc free full version games windows 10 home edition 1809 update free
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

12.12.2021   Trzecia Niedziela Adwentu Rok C,II

(Trzecia Niedziela Adwentu)GAUDETE – TO inna nazwa III niedzieli adwentu w Kościele katolickim obrządku rzymskiego. W tym dniu kapłan może włożyć szaty liturgiczne koloru różowego, mające oznaczać radość z przyjścia Chrystusa i daru odkupienia. III niedziela jest więc „niedzielą radości”.


 

Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i on stał się moim zbawieniem.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

 

Ewangelia (Łk 3, 10-18)

Zapowiedź nowego chrztu

Refleksja:

Jaka jest różnica między chrztem „wodą”, a chrztem „Duchem Świętym i ogniem”? Różnica polega na zaangażowaniu Boga. Chrzest „wodą” to tylko ludzka aktywność. Chrzest „Duchem Świętym” to aktywność Boga, na którą człowiek przyzwala.
Bóg przychodzi działać w naszym życiu. Nie tylko pouczać i wymagać. Przede wszystkim działać. Jeśli chcemy być pszenicą, nie plewami bez treści odżywczych, musimy pozwolić Bogu działać w naszym życiu, aby wypalał ogniem swojej Miłości egoizm tkwiący w naszych sercach i wpływał na nasze życiowe decyzje… (źródło deon.pl)

 

Wideo komentarz do Ewangelii:  #tylko_Słowo – 3 Niedziela Adwentu

Niedzielne rozważania ewangeliczne prowadzą: ks. Tomasz Bierzyński, ks. Łukasz Tama i dk. Tomasz Sienicki


 

„Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa,
który przyjdzie, aby nas zbawić,
w pełni urzeczywistniając swe królestwo
sprawiedliwości i pokoju.
Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem
odnawia w sercach wierzących pewność,
że Bóg pozostaje wierny swym obietnicom.
Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei,
która przenika nasze najgłębsze
doświadczenia osobiste i wspólnotowe.” (17.12.2003r. Św. Jan Paweł II)


 

Co mamy czynić? – 3 Niedziela Adwentu rok C Gaudete kazanie dla dzieci,  ks. Skaut


 

W święty czas Adwentu

W święty czas Adwentu umocnij nas Panie,
Pomnóż naszą wiarę, skróć oczekiwanie,
Napełnij żarliwą, gorącą miłością,
Byśmy powitali Jezusa z radością.
Daj w wierze stałość, w modlitwie wytrwałość,
Ucz cierpliwości, nadziei, ufności,
Pokornego czuwania, byśmy nie przespali
I Boga Człowieka sercem powitali.
W godzinę, gdy w Boskiej jasności nadejdzie,
Niech nas czekających na siebie odnajdzie;
Nie omdlałych z obżarstwa, z uciech i zabawy,
Lecz skupionych w modlitwie dla Twej Bożej chwały.

 

PIEŚŃ:   RTCK – Pan blisko jest (cover) || Muzyczny Adwent #1


Z THEOFEEL:

7 CUDÓW ŚWIATA…

 

Szczegóły

Początek:
12 grudnia 2021 @ 18:30
Koniec:
16 grudnia 2021 @ 18:30