Eucharystyczny Ruch Młodych

eucharystyczny_ruch

 
Więcej o Eucharystycznym Ruchu Młodych  na … diecezjalnej stronie internetowej 

 

Eucharystyczny Ruch Młodych w naszej parafii powstał z inicjatywy  ks. Damiana Kołodzieja  w 2011 roku.

Od 01.09.2014 r. opiekunem duchowym Eucharystycznego Ruchu Młodych jest:

ks.  Norbert  Lasota

Spotkania ERM odbywają się w środy i piątki o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

23.11.2014 Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych z opiekunem ks. Norbertem Lasotą po Mszy św.

23.11.2014 Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych z opiekunem ks. Norbertem Lasotą po Mszy św.

 
 
 

22.04.2016r.    Droga  Światła

22.04.16 Droga Swiatla (14)

 22.04.2014r. po wieczornej Mszy św. odbyło się nabożeństwo Droga Światła – 14 spotkań Pana Jezusa po Zmartwychwstaniu.
Modlitwy prowadził ks. Norbert Lasota. Ministranci przeszli przed 14 stacjami Drogi Krzyżowej, rozważania obrazujące spotkania Chrystusa odczytały dziewczęta z Eucharystycznego Ruchu Młodych, a muzycznie wieczór uświetnili członkowie Scholi Młodzieżowej „młodszej” i „starszej”… czytaj więcej i galeria zdjęć

dziewczęta z ERM podczas Drogi Światła czytały rozważania spotkań Chrystusa po Jego Zmartwychwstaniu

dziewczęta z ERM podczas Drogi Światła czytały rozważania spotkań Chrystusa po Jego Zmartwychwstaniu


 
 
04.06.2015 r.  Uroczystość Krwi i Ciała Chrystusa

Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych wzięli udział w procesji Bożego Ciała :

Członkowie ERM podczas procesji Bożego Ciała, ul. Topolowa

Członkowie ERM podczas procesji Bożego Ciała, ul. Topolowa

 
 
23.11.2014 r. Uroczystość przyjęcia nowych członków ERM i wręczenie krzyży

23.11.14 nowi czlonk erm (4)

23.11.2014 r. podczas Mszy św. o godz. 9,30 w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata odbyło się przyjęcie dwóch nowych osób do Eucharystycznego Ruchu Młodych, którzy odbyli roczną formację duchową.
Ks. Norbert Lasota, opiekun parafialnego ERM-u poświęcił chusty i krzyże.
Nowoprzyjęci składali przyrzeczenie umiłowania Jezusa Chrystusa w Eucharystii, naśladowania Go w dobroci posłuszeństwa, cierpliwości, ofiarności i czystości.
Po złożonym przyrzeczeniu ks. Norbert nałożył chusty nowym członkom ERM-u.
Natomiast po trzecim roku bycia w Eucharystycznym Ruchu Młodych 5 osób otrzymało poświęcone krzyże – znak rycerstwa Jezusa Chrystusa.


 
 

Zdjęcia z pierwszego roku formacji 2011/12 wykonane przez uczennicę kl. VI SP w Zbąszynku
Julię Szczesiak

 

SONY DSC

 
 

09.12.2012 r.  Przyjęcie nowych osób do ERM

 

028 (12)

Podczas  niedzielnej Mszy św. o godz. 9,30 celebrowanej przez ks. Damiana Kołodzieja  przyjętych zostało 6 nowych osób do Eucharystycznego Ruchu Młodych działającego przy naszej parafii.

 
 

Czym jest ERM?

 

euchar1

ERM jest międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii. ERM kształtuje młodzież na prawdziwych chrześcijan , dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią. Źródłem życia , nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do domów, szkół i przyjaźni. Na spotkaniach ERM-u uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował. Owocami naszej relacji z Chrystusem uczymy się dzielić się z tymi, których On stawia na naszej drodze. Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

Historia ERM-u

Stowarzyszenie to zostało zapoczątkowane we Francji w II połowie XIX wieku w jezuickim seminarium.
Kilkadziesiąt lat później, na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci i młodzieży organizacji o profilu eucharystycznym. Pierwsze oddziały powstały we Francji, a następnie Krucjata szybko rozszerzyła się w innych krajach. W 1921 r. Benedykt XV dokonał oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty.
Na terenie Polski Krucjata została założona przez św. Urszulę Ledóchowską. Zetknąwszy się z Krucjatą we Francji, zapragnęła objąć jej działaniem dzieci i młodzieży w Polsce. Matka Ledóchowska zakłada pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania 1 stycznia 1925r. Druga wojna światowa przerwała w Polsce wspaniały rozwój Krucjaty.
We Francji w 1960r. za radą Jana XXIII przybiera on nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodzieży. Po latach kryzysowych Ruch ten odradza się i od 1970 r. uniezależnia się od Apostolstwa Modlitwy. Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie.

ERM w Polsce (1985 – …)

W ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego w Polsce biskupi poznańscy zwrócili się do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z prośbą o pomoc w przywróceniu Krucjaty Eucharystycznej w Polsce. W wielu parafiach powstały wspólnoty dzieci i młodzieży, którym towarzyszyły osoby duchowne. Posługa s. Jadwigi w ERM-ie trwała do 2001 roku. W latach 2001-2008 funkcję Moderatorki Krajowej ERM-u z ramienia Zgromadzenia pełniła s. Bożena Kolczyńska. Od września 2008 roku Moderatorką Krajową ERM-u jest s. Danuta Pusty, a Sekretariat mieści się w Poznaniu.

Cele Eucharystycznego Ruchu Młodych:

 • Wdrażać młodzież do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
 • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
 • Rozbudzić w młodzieży pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
 • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
 • Uczyć młodzież systematycznej pracy nad sobą;
 • Pogłębiać więź młodzieży z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

 

Formację w ERM-ie streszczają 4 krótkie zasady:

 • Żyj Mszą Świętą!

Naszym Królem jest Jezus Eucharystyczny! Staramy się więc często spotykać się z naszym najlepszym Przyjacielem, ukrytym w Hostii. Nasze spotkanie z Jezusem nie może się jednak ograniczać jedynie do chwil spędzonych na Eucharystii, lecz mamy nieustannie, każdego dnia żyć Mszą św. Powinniśmy starać się, aby nasze życie prawdziwie było Eucharystią, czyli dziękczynieniem, a nasze czyny powinny świadczyć o Jezusie, którego nosimy w naszych sercach.

 • Czytaj Ewangelię!

Każdy członek ERM-u powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym, ale i Słowem, które Pan Bóg kieruje do nas. Św. Urszula Ledóchowska mówiła: „Czytając Ewangelię, poznasz Jezusa, stanie ci się On coraz bliższy.” Dlatego właśnie powinniśmy nie tylko z uwagą uczestniczyć w Liturgii Słowa, która ma miejsce podczas Eucharystii, ale także w naszych wspólnotach i indywidualnie wsłuchiwać się w Ewangelię.

 • Kochaj bliźnich!

Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich. Mamy starać się dostrzec Boga w każdym człowieku, którego spotykamy na swojej drodze. Członek ERM-u stara się wykorzystać każdą okazję do służenia bliźnim z miłością, nawet w codziennych, zwyczajnych sytuacjach oraz być życzliwy, otwarty i radosny.

 • Bądź trzynastym apostołem!

Dokładnie tak! Każdy z nas jest wezwany, by dołączyć do grona dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa w swoim otoczeniu. Członek ERM-u powinien głosić Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale i czynem oraz wiernie kroczyć za swoim Mistrzem – Chrystusem.

Znaki ERM-ity

 • Żółta chusta

chusta_znaki1

Chusta jest ważną częścią stroju galowego każdego ERM-ity noszoną zwłaszcza podczas Eucharystii i różnorakich Spotkań Wspólnotowych.

Jest ona zewnętrzną oznaką naszej PRZYNALEŻNOŚCI do Eucharystycznego Ruchu Młodych. Nosząc ją dajemy świadectwo o tym, że należymy do tej wspólnoty i drogie nam są jej wartości. Staramy się ich nauczyć i nimi żyć.

Jednakowy kolor chust we wspólnocie ERM-u wskazuje na jedność wszystkich jej członków. Natomiast ich żółta barwa w liturgii Kościoła oznacza światło i majestat Pana Boga, w którym każdy ERM-ita pragnie przebywać.

Dla ERM-ity żółta chusta związana białą obrączką nawiązuje do żółto-białej flagi Watykanu i jest także znakiem zależności naszego Ruchu od Naszego Wodza – Papieża. Oznacza też, że należymy do Gwardii Papieskiej. Biały kolor obrączki, którą związana jest chusta symbolizuje także czystość, doskonałość oraz wspólnotowość naszego Ruchu.

ERM-ita szanuje swoją chustę, gdyż przyjmuje jedną na całe życie, rozumiejąc słowa kapłana wypowiadane podczas jej uroczystego przyjęcia: „Noście ją z godnością”.

 • Krzyżu

krzyz_erm

Odznaka członka Ruchu ma kształt krzyża otoczonego kołem z napisem: Króluj nam Chryste! To pozdrowienie przypomina, że gdziekolwiek jesteśmy, naszym Królem jest Jezus. W środku krzyża znajdują się symbole Eucharystii: kielich i Hostia w promieniach. Ma to przypominać, że rycerz jest zawsze w służbie Jezusa Eucharystycznego, a jego życie wzmacniane częstą Komunią św. ma promieniować cnotami.

Litery umieszczone na Hostii:

IHS – Jezus Zbawca ludzi Krzyż – oznacza, że Jezus przez cierpienie zbawił świat, a także to iż każdy kto należy do ERM-u powinien dla Jezusa przyjmować cierpienie.
Żółty kolor krzyża – jest symbolem światła i majestatu. Najbardziej pożądany kolor żółty uzyskiwano ze słupka kwiatowego pachnącego szafranu. Szafranowe okrycia należały do stroju królów perskich. Barwa żółta jest również kolorem dojrzałego zboża oraz złota. Używana w ozdabianiu paramentów liturgicznych wskazuje na wieczne światło, chwałę, godność i potęgę.

Czerwone koło – w czerwieni widziano kolor krwi, w której jest „życie wszelkiego ciała” (Kpł 17,14), kolor czerwony jest znakiem siły i młodości, barwą ognia – w znaczeniu przenośnym także ognia miłości. W liturgii szczególnie podkreśla się symboliczny związek zachodzący między czerwoną barwą a Duchem Świętym.

Autorzy tekstu:
Julita Spodynek
Marta Graczyk