Aktualności 2020
Wielkopostne rekolekcje diecezjalne w WSD w Paradyżu

Wielkopostne rekolekcje diecezjalne w WSD w Paradyżu

2. Kwiecień, 2020

Z uwagi na rozszerzającą się epidemię koronawirusa i bardzo trudną sytuację w naszym kraju i na świecie oraz zastosowanie poważnych obostrzeń wobec wszystkich Polaków przez władze, Konferencję Episkopatu Polski i zarządzenie biskupa diecezjalnego… tegoroczne wielkopostne rekolekcje odbywały się poprzez media.
Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami w kościołach w Polsce mogło gromadzić się w świątyniach na Mszach św. i nabożeństwach religijnych zaledwie 5 osób, nie licząc osób z posługi.

Czytaj dalej

Modlitwa Papieża Franciszka o ustanie pandemii koronawirusa

Modlitwa Papieża Franciszka o ustanie pandemii koronawirusa

27. Marzec, 2020

To nie czas sądu Bożego, ale czas wyboru…

27.03.2020 r. w piątek w strugach deszczu Papież Franciszek modlił się przy pustym placu św. Piotra o ustanie epidemii koronawirusa i błogosławieństwo dla wszystkich ludzi. Modlitwa na pustym placu i przed pustą bazyliką Świętego Piotra rozpoczęła się od odczytania fragmentu Ewangelii św. Marka o burzy na jeziorze, podczas której przelęknieni Apostołowie obudzili śpiącego Jezusa, prosząc, by ocalił ich przed nawałnicą.

Czytaj dalej

Bez Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali w naszej świątyni…

Bez Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali w naszej świątyni…

26. Marzec, 2020

W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa w Polsce i zgodnie z zaleceniem ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego z dnia 26.03.2020 r. nie odbędą się w parafii Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali.
Zachęca się wiernych do uczestnictwa w Nabożeństwach za pośrednictwem mediów:
Droga Krzyżowa link – https://episkopat.pl/transmisje-drogi-krzyzowej/
Gorzkie Żale link – https://episkopat.pl/gorzkie-zale-transmisje/

Czytaj dalej

Zarządzenie ks. Bp Tadeusza Lityńskiego  dot. posług duszpasterskich podczas epidemii

Zarządzenie ks. Bp Tadeusza Lityńskiego dot. posług duszpasterskich podczas epidemii

26. Marzec, 2020

Zarządzenie

ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego z dnia 26.03.2020 r.
dotyczące posług duszpasterskich podczas epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

Czytaj dalej

Świece Caritas na stół wielkanocny

Świece Caritas na stół wielkanocny

26. Marzec, 2020

W zakrystii od godz. 18:00 do 18:30 możemy nabyć świecę ozdobną na nasz stół wielkanocny. Ofiara za świecę – 15 zł.  Wejście do zakrystii od strony podwórza przy plebanii.

Czytaj dalej

Zawierzenie Polski Sercu Jezusa i Matce Bożej

Zawierzenie Polski Sercu Jezusa i Matce Bożej

25. Marzec, 2020

W tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia – wybaw nas od pandemii, która nas dotykamodlił się ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zawierzając ludzi żyjących w Polsce, w Europie i na całym świecie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt oddania został odmówiony 25 marca 2020 r. w kaplicy Arcybiskupa Poznańskiego w duchowej łączności z Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie.

Czytaj dalej

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski z 24.03.2020 r.

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski z 24.03.2020 r.

24. Marzec, 2020

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia…” – podkreśla w komunikacie z dnia 24.03.2020 r. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki… czytaj więcej

Udział  jednocześnie 5 osób  we Mszy św.  lub innym obrzędzie religijnym dotyczy bezpośrednio zainteresowanych np. zamawiających Mszę św.

Czytaj dalej

20 lat dzieła Duchowej Adopcji w parafii

20 lat dzieła Duchowej Adopcji w parafii

21. Marzec, 2020

Zachęcamy naszych Parafian do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego !
To już 20 lat, odkąd to dzieło jest podejmowane w naszej parafii zawsze w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Ze względu na kwarantannę w naszym kraju prosimy o rozpoczęcie tego dzieła poprzez modlitwę w domu. Uroczyste złożenie deklaracji Duchowej Adopcji podczas Mszy św. i błogosławieństwo podejmujących ją, odbędzie się w późniejszym terminie.

Czytaj dalej

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

14. Marzec, 2020

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Czytaj dalej