adobe acrobat 9 pro extended windows 7 32 bit free adobe premiere pro cc 2019 how to add text free adobe premiere pro cc 2015.3 amtlib.dll crack free microsoft access 2016 relationships free reason download free windows free

Święto Miłosierdzia Bożego

11
kw.

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święto to dla całego kościoła ogłosił Papież Jan Paweł II 30 kwietnia 2000r. w dniu kanonizacji siostry Faustyny.

11.04.2021r. Święto Miłosierdzia Bożego, w naszej parafii od wielu lat obchodzone jest bardzo uroczyście. Przed świętem odbyła się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczęła się w Wielki Piątek, a zakończyła się w sobotę 10.04. przed Mszą św. poranną.

O godz. 11:00 Mszę św. w intencji Parafialnego Zespołu Caritas odprawił nasz parafianin o. Tomasz Fleiszerowicz OFM, który do zgromadzonych wiernych wygłosił homilię nawiązując do budowania pokoju w sercach ludzi i otoczeniu oraz do bezgranicznego miłosierdzia Pana Boga wobec każdego człowieka.

W czasie Mszy św. lekcję czytali przedstawiciele Akcji Katolickiej Jan Greczycho i Mariola Szukalska.

Modlitwę powszechną zanosiły przedstawicielki Parafialnego Zespołu Caritas Elżbieta Kwiatek i Barbara Gaweł.

Po Mszach św. wierni mogli złożyć do puszek ofiarę na działalność charytatywną Caritas naszej Diecezji.

Wieczorem o godz. 18:00 odbyło sie nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego, które prowadził Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak. Podczas nabożeństwa odśpiewano Koronkę i Litanię do Miłosierdzia Bożego.

Foto: Jerzy Ganecki


Historia Święta Miłosierdzia Bożego

Święto to obchodzi je po raz pierwszy w ciszy własnej celi zakonnej siostra Faustyna Kowalska w 1934, z polecenia Bożego, jakie otrzymała w swoim prywatnym objawieniu.
Rok później celebrowały je już wszystkie siostry Matki Bożego Miłosierdzia w klasztorze w Łagiewnikach. W 1947 r. biskupi polscy kierują prośbę do Kongregacji Obrzędów o zatwierdzenie Święta, które, ze swojej strony aprobuje kard. Sapieha dla krakowskich Łagiewnik (1951). W latach 1959- 1978 obowiązuje wspomniany już wyżej zakaz szerzenia kultu w kościele w formach prywatnych przedstawionych przez s. Faustynę. W 1985 r., kard. Macharski, Metropolita Krakowski, wprowadza po raz pierwszy w swojej diecezji Święto Miłosierdzia Bożego. W 1993 r. odbyła się beatyfikacja s. Faustyny, a dwa lata później zezwolenie na celebrowanie Święta Miłosierdzia w całej Polsce. W 2000 r., Papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, zgodnie z treścią jej prywatnych objawień, ustanowił drugą Niedzielę Wielkanocną Świętem Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy; na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę Miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie było by bowiem dzieła odkupienia, gdyby nie było Miłosierdzia Bożego. Przygotowaniem do tego święta jest nowenna, polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, koronki do Miłosierdzia Bożego. Jak zawsze, w przypadku każdego święta, można wtedy uzyskać wiele duchowych łask odpuszczenia win grzechowych naszych zmarłych oraz nawrócenie wielu zagubionych.