windows 10 pro multiple rdp sessions free jual windows 10 pro 64 bit free corel ulead photoimpact x3 free free free temple run game for pc full version windows ce program download free download microsoft communicator for windows free

Tajemnice Radosne, intencja  ogólna: O Boże miłosierdzie dla ludzkości i Bożą pomoc w skutecznym podejmowanie walki z epidemią koronawirusa.

Tajemnice Światła, intencja ewangelizacyjna:Za misję świeckich w Kościele. Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Tajemnice Bolesne, intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

Tajemnice Chwalebne, intencja parafialna: O Boże błogosławieństwo dla Wspólnoty Żywego Różańca.

List otwarty ks. bp Tadeusza Lityńskiego do Wspólnot Żywego Różańca i Apostolatu „Margaretka” oraz wszystkich, którym bliska jest modlitwa różańcowa