24. Sierpień, 2020

24.08.2020r. o godz. 18:30 została odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji ks.  Jakuba Świątka, który pełnił funkcję Wikariusza w naszej parafii i opiekuna młodzieży w naszym dekanacie. Parafianie, którzy tak licznie zgromadzili się na Eucharystii, dziękowali Panu Bogu za dar 3-letniej posługi ks. Jakuba i modlili się, aby Chrystus nieustannie obdarzał Go obfitością swoich łask w codzienności oraz siłą ducha w posłudze kapłańskiej w nowej parafii w Zielonej Górze, a Matka Boża, by Go zawsze otacza swoją macierzyńską opieką.

Na początku Mszy św. dzieci ze scholi złożyły życzenia Proboszczowi ks. kan. Jerzemu Kordiakowi z okazji Jego kolejnych Urodzin, w intencji , którego została również odprawiona  Msza św.

Mszy św. przewodniczył ks. Jakub w koncelebrze z Proboszczem ks. kan. Jerzym Kordiakiem i w asyście naszego prarafianina Brata Piotra Cieślaka, Paulina. Homilię do zgromadzonych parafian wygłosił ks. Jakub, który nawiązał do wtorkowej Ewangelii mówiącej o tym, jak Filip spotykając Natanaela powiedział mu „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Ks. Jakub podkreślił, że każdy z nas ma swojego przewodnika Filipa, który prowadzi go do Zbawiciela.

Oprawę liturgiczną przygotowali:
– lekcję czytał lektor Daniel Hoffmann,
– psalm śpiewała Patrycja Spychała,
– modlitwę powszechną zanosiła Magda Kaczmarek,
a schola parafialna, organista Rafał Rzeszuto muzycznie uświetnili tę uroczystą Mszę św.

Na zakończenie Mszy św. odbyło się pożegnanie ks. Jakuba. Życzenia i gorące podziękowania na początku złożyły dzieci ze scholi, a następnie delegacja w imieniu grup parafialnych, ministranci i indywidualnie parafianie.

Delegacja parafialna wręczyła ks. Jakubowi obraz figury Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus, która znajduje się w ołtarzu naszej parafii, by przypominał zawsze pierwszą Jego parafię w posłudze duszpasterskiej.

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował ks. Jakubowi za 3-letnią wspólną i owocną posługę duszpasterską, a ks. Jakub z wzruszeniem dziękował również wszystkim parafianom, grupom parafialnym współpracownikom, szkołom za współpracę.
Na końcu życzeń głos zabrała mama ks. Jakuba, która dziękowała ks. Proboszczowi i parafianom za opiekę nad Jej synem.

Drogi  Księże  Jakubie!

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za Twoją 3-letnią pracę na rzecz naszego kościoła i wspólnoty parafialnej w Zbąszynku, za Twoje świadectwo żywej, głębokiej wiary i za przybliżanie nam Słowa Bożego.
Dziękujemy za każdą odprawianą mszę świętą, mądre i pouczające kazania, posługę spowiedzi, wszystkie udzielone sakramenty i wizyty duszpasterskie w naszych domach, za liczne gesty życzliwości i codzienny uśmiech, za poświęcony czas i troskę o każdego parafianina.

Życzymy Ci dobrego zdrowia, siły, wytrwałości oraz otwartych serc nowych parafian.

Niech Bóg obdarza Cię swoim Błogosławieństwem oraz obfitymi łaskami w dalszej posłudze kapłańskiej, a Matka Boża niech otacza zawsze szczególną macierzyńską opieką i przytula tak, jak Jezusa w figurze na ołtarzu w naszej parafialnej świątyni.

Z  darem modlitwy
wdzięczni Parafianie
z Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku.

 

Foto:  Jerzy Ganecki