19. Grudzień, 2019

19.12.2019 r. obchodziliśmy Imieniny i 40 rocznicę urodzin naszego Rezydenta ks. dr Dariusza Wołczeckiego. Na początku Mszy św. o godz. 17:00 Matki z Róży Macierzyństwa NMP zapaliły świecę adwentową. Solenizant ks. Dariusz przewodniczył Eucharystii, którą sprawował w koncelebrze z Proboszczem ks. kan. Jerzym Kordiakiem i Wikariuszem ks. Jakubem Świątkiem. Homilię wygłosił ks.Jakub, w której nawiązał do nazirejczyków Samsona, Samuela i Jana Chrzciciela. Intencją Mszy św. zamówionej przez Parafialny Żywy Różaniec było dziękczynienie za otrzymane łaski oraz prośba o Boże Błogosławieństwo i macierzyńską opiekę Matki Bożej na dalsze lata kapłaństwa naszego solenizanta i jubilata.

Intencją Mszy św. zamówionej przez Parafialny Żywy Różaniec było dziękczynienie za otrzymane łaski oraz prośba o Boże Błogosławieństwo i macierzyńską opiekę Matki Bożej na dalsze lata kapłaństwa naszego solenizanta i jubilata.


Mszę św. uświetniła animacja parafian. Lekcję czytał Dorian Góral, modlitwę powszechną zanosili: Grażyna Matysiak, Jan Greczycho i Czesława Kowalska, a dary ołtarza niosły Matki z Róży Macierzyństwa NMP: Halina Mielcarek i Aleksandra Muchowska. Organista Rafał Rzeszuto swoim śpiewem uświetnił tę uroczystość.

Pod koniec Mszy św. życzenia solenizantowi składały dzieci ze scholi, przedstawiciele grup parafialnych, chóru, członkowie „Margaretki” modlących się za ks. Dariusza i parafianie z Chlastawy, a na zakończenie ks. Dariusz podziękował wszystkim przybyłym parafianom za modlitwę w Jego intencji i złożone życzenia.

FOTO:  Dorian Góral