20. Październik, 2019

20.10.2019r. odbyło się spotkanie uczestników XX Pielgrzymki do Medziugorje, która odbyła się w dniach 17.07.-01.08.2019 r. O godz. 15:00 rozpoczęła się Msza św. w intencji dziękczynnej za wszystkich uczestników pielgrzymki i ich rodzin oraz za dar pielgrzymowania do Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorje.

Mszę św. celebrował Wikariusz ks. Mariusz Wysakowski, który był opiekunem duchowym pielgrzymki. Ks. Mariusz wygłosił do zebranych homilię.

Uczestnicy pielgrzymki animowali Eucharystię czytając lekcje i śpiewając psalm.

Wielkim owocem duchowym pielgrzymki było podjęcie przez pielgrzymów wieczystej modlitwy za ks. Mariusza Wysakowskiego w ramach Apostolatu Margaretka założonego przez Wspólnotę Królowej Pokoju. Wieczystą modlitwę podjęli: Teresa Twardowska, Aleksandra Chłopowiec, Grażyna Matysiak, Maria Kęsa, Stanisława Junik, Irena Kwaśniewska i Maria Szukalska.  Jest to 44 Margaretka założona od 1999 roku.

Po Mszy św. ks. Mariusz rozdał wszystkim modlącym się blankiety Margaretki i Koronki Medziugorskie oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

20.10.2019 r. – 44  Margaretka za ks. Mariusza Wysakowskiego

Na zakończenie spotkania w Domu Parafialnym na agapie, w której wziął udział także Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak.

Foto: Jerzy Ganecki