14. Wrzesień, 2019

14.09.2019r. w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego nasi kapłani i parafianie włączyli się w ogólnopolskie spotkanie modlitewne „Polska pod Krzyżem”.

FOTOGALERIA  Z UROCZYSTOŚCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Centralne uroczystości odbyły się w Kruszynie k/Włocławka, pod Krzyżem, pod którym św. Jan Paweł II w 1991 r. sprawował Mszę św., a obecnie krzyż wznosi się nad miejscem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Foto ze spotkania modlitewnego „Polska pod Krzyżem” w Kruszynie k/ włocławka , foto: Fakty Interia

W naszej diecezji odbyło się czuwanie w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Również nasza parafia włączyła się w ogólnopolskie czuwanie „Pod Krzyżem”.
O godzinie 10:30 Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak poprowadził Drogę Krzyżową z rozważaniami słów bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

O godz. 11:00 ks. Proboszcz w koncelebrze z Rezydentem ks. dr Dariuszem Wołczeckim i Wikariuszem ks. Jakubem Świątkiem odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny.

Ks. Dariusz Wołczecki wygłosił homilię na temat Krzyża, swe rozważanie prowadził w trzech aspektach: religijnym, historycznym i patriotycznym. Krzyż jest nieodłącznym znakiem ludzi wierzących. Na krzyżu dokonało się nasze odkupienie. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego odnalazła w IV wieku matka Cesarza Konstantyna św. Helena. Drzazgi Krzyża – relikwie krzyża znajdują się na całym świecie. Nasza parafia jest również obdarzona relikwiami Drzewa Krzyża Świętego.
Krzyż symbol chrześcijaństwa jest nieodłącznym atrybutem naszej Ojczyzny. Pod krzyżem i z krzyżem toczyły się losy Polaków, dlatego musimy chronić znaki i symbole religijne, by nie zatracić swej tożsamości.

We Mszę św. włączyli się parafianie. Lekcję czytał Jan Greczycho,a modlitwę wiernych zanosiły Maria Sprynger i Danuta Ganecka.

Na zakończenie po błogosławieństwie zebrani wierni oddali cześć relikwiom Krzyża św., a Ks. Jakub i Dariusz udzielali indywidualnego błogosławieństwa krzyżem.

Od godz. 14:30 wierni mogli adorować Najświętszy Sakrament, a o godz. 15:00 ks. Jakub Świątek poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego i na zakończenie pobłogosławił zebranych parafian.

FOTOGALERIA  Z UROCZYSTOŚCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Foto: Jerzy Ganecki