4. Wrzesień, 2019

04.09.2019 r. o godz. 18:30 odbyła się uroczysta Msza św. z okazji  Imienin naszego Wikariusza ks. Jakuba Świątka, którą zamówili członkowie Róż Żywego Różańca. Wierni dziękowali Panu Bogu za posługę ks. Jakuba w naszej parafii i prosili o opiekę Bożą i Matki Najświętszej na dalsze lata kapłaństwa.

Na początku Mszy św., której przewodniczył ks. Jakub w koncelebrze z ks. Proboszczem Jerzym Kordiakiem i ks. Rezydentem Dariuszem Wołczeckim, przedstawiciele Scholi dziecięcej i młodzieżowej, grup wspólnotowych działających w parafii, parafian z Chlastawy i młodzieży złożyli życzenia solenizantowi.

Homilię wygłosił ks. Dariusz, który przybliżył postać patrona naszego solenizanta ks. Jakuba.

Mszę św. uświetniły śpiewy scholi dziecięcej i młodzieżowej, której opiekunem jest ks. Jakub. Lekcję czytał lektor Daniel Hoffmann, a modlitwę wiernych zanosiły Alicja Kromska i Eliza Łysiak.

Foto: Jerzy Ganecki