3. Maj, 2019

03.05.2019r. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski o godz. 11:00 została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. W tym dniu obchodzimy bowiem 228-rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. maja.


Mszę św. celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak, który wygłosił także homilię nawiązującą m.in. do aktualnych zagrożeń chrześcijańskim korzeniom narodu polskiego, o znaczeniu Boga i Królowej Polski oraz hierarchii wartości w życiu człowieka: „życie dla Boga, dla drugiego człowieka i siebie, a na końcu dla rzeczy materialnych”.

Intencję Mszy św. za Ojczyznę, jak to jest w tradycji od kilkunastu lat naszego miasta, zamówił Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur. We Mszy św. uczestniczyło 7 pocztów sztandarowych.

Liturgię ubogaciło czytanie lekcji przez Andrzeja Budycha i Jana Greczycho oraz modlitwy powszechnej przez Alicję Łukaszewską i Jana Greczycho – członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Oprawę muzyczną przygotował organista Rafał Rzeszuto oraz Parafialny Chór Milenium pod dyrekcją Mariana Dobaka.

FOTO:  Jan Mikuła