19. Kwiecień, 2019

Wielki Piątek – to Dzień Męki Pańskiej.
Rano o godz. 7:00 pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka odśpiewano Jutrznię, po której przez cały dzień do Nabożeństwa wieczornego adorowano Jezusa w Ciemnicy. W godzinę śmierci Pana Jezusa o godz. 15:00 rozpoczęto Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego odmawiając koronkę, a następnie ks. Proboszcz poprowadził Drogę Krzyżową.

Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18:30 po uroczystym wejściu kapłanów i służby liturgicznej do świątyni, a główny celebrans Rezydent ks. dr Dariusz Wołczecki padając na twarz przed ołtarzem modlił się.

Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa, w której Słowo Boże czytali Maksymilian Żabski i nadzwyczajny szafarz Mariusz Graczyk, psalm zaśpiewał organista Rafał Rzeszuto.

Mękę Naszego Pana Jezusa Chrystusa wg św. Jana uroczyście wyśpiewali ks. Dariusz, organista Rafał Rzeszuto i Ryszard Stachowiak.

Po Ewangelii ks. Dariusz wygłosił homilię, w której rozważania dotyczyły różnych odcieni milczenia i jego działań w życiu człowieka, pytając Boga w milczeniu, gdzie jest i jak Go odnajdujemy oraz jak Bóg nas odnajduje.
W imieniu kościoła księża Dariusz i Jakub zaśpiewali 10 wezwań modlitwy powszechnej.

Druga część Uroczystości rozpoczęła się wniesieniem krzyża w trzech odsłonach, po czym nastąpiło ucałowanie krzyża przez kapłanów, ministrantów i zgromadzonych wiernych.

W trzeciej części Liturgii licznie zebrani wierni przyjmowali Ciało Pańskie przy użyciu zakonsekrowanych komunikantów z Wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej (w Wielki Piątek nie odprawia się Mszy św.).
Liturgia Wielkopiątkowa zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Na zakończenie Uroczystości odśpiewano II i III część Gorzkich Żali i adorowano Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w Grobie Pańskim do godz. 22:00

FOTO:  Małgorzata Szafrańska