20. Kwiecień, 2019

O godz. 7:00 parafianie pod przewodnictwem Proboszcza ks. kan. Jerzego Kordiaka odśpiewali przed Grobem Pańskim Jutrznię, a następnie Wikariusz ks. Jakub Świątek odmówił Nowennę drugiego dnia przed Miłosierdziem Bożym.  O godz. 20:00 rozpoczęła się Wigilia Paschalna Proboszcz ks. kan.  Jerzy Kordiak dokonał poświęcenia przed kościołem ognia oraz Paschału, który ks. Jakub Świątek wniósł procesyjnie do ciemnej świątyni. Od Paschału odpalono świeczki, które trzymane w rękach przez zgromadzonych wiernych zapłonęły w całej świątyni.

Ks. Rezydent Dariusz Wołczecki odśpiewał Exsultet czyli pozdrowienie wieczornej światłości.

Następnie rozpoczęła się obszerna Liturgia Słowa obejmująca 7 czytań ze Starego testamentu, które kolejno czytali: Jerzy Ganecki, Mariola Szukalska, Daniel Hoffmann, Milena Ratajczak, Dorota Jundziłł, Andrzej Chromiński i Marta Graczyk . Między czytaniami psalmy responsoryjne kolejno śpiewali: Agnieszka Chwałkowska z Eugenią
Angierską, s. Laura Kaczmarek ZSJM, Aleksandra Strugała, Daniel Hoffmann, Irena Trypucka, Julia Półtorak, Patrycja Spychała.

Przyjście Zmartwychwstałego Chrystusa oznajmiło radosne odśpiewanie Gloria, przy którym ponownie rozbrzmiały organy i dzwony, a kościelny Bogdan Maciejewski zapalił  świece na ołtarzu. Epistołę odczytał Jan Greczycho.

Następnie ks. Proboszcz wygłosił homilię do zgromadzonych wiernych na Wigilii Paschalnej.
Przed Mszą św. ks. Dariusz Wołczecki poświęcił wodę i odnowiono Sakrament Chrztu.

Mszę św. Wigilii Paschalnej celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w koncelebrze z Rezydentem ks. dr Dariuszem Wołczeckim i Wikariuszem ks. Jakubem Świątkiem.

Komentarz do przebiegu Wigilii Paschalnej, tak jak komentarze w poprzednich dniach Triduum Paschalnego, czytała Karolina Chybin.
Przed błogosławieństwem ks. Jakub Świątek prowadził radosną modlitwę uwielbienia, a Schola Młodzieżowa śpiewała pieśni na cześć Zmartwychwstałego Pana.


Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia przebiegu całego Triduum i zaprosił wszystkich na poranną Mszę Rezurekcyjną na godz. 6:00.

FOTO: Małgorzata Szafrańska