24. Kwiecień, 2019

24.04.2019r. o godz. 18:30 podczas Mszy św. którą sprawował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak w asyście Rezydenta ks. dr Dariusza Wołczeckiego i Wikariusza ks. Jakuba Świątka wierni dziękowali Panu Bogu za ks. Proboszcza Jerzego, za Jego posługę w naszej parafii z okazji Jego Imienin.

Na początku Mszy św. dzieci ze scholi dziecięcej, przedstawiciele grup parafialnych, chóru i ministrantów składali gorące życzenia Solenizantowi ks. Jerzemu Kordiakowi.

Ks. Dariusz Wołczecki przeczytał Ewangelię i do zgromadzonych parafian wygłosił homilię, w której nawiązał do Ewangelii o spotkaniu Chrystusa Zmartwychwstałego z Jego uczniami zmierzającymi do Emaus oraz wyraził wielkie podziękowania dla Solenizanta za olbrzymi wkład pracy włożony w rozwój parafii.

Muzycznie Mszę św. uświetniła schola dziecięca i młodzieżowa oraz p. organista.

Oprawę liturgiczną przygotowali:
– czytanie lekcji – lektor Mikołaj Jundziłł


– modlitwa wiernych – Teresa Płachta, Jan Greczycho, Aleksandra Górka, Maksymilian Żabski, Elżbieta Kwiatek i Elżbieta Jankowiak.

Ks. Proboszcz podziękował wiernym za uczestnictwo we Mszy św. i ofiarowaną Komunię św. w Jego intencji, za życzenia i obsługę liturgiczną Mszy św, a na zakończenie Eucharystii wszystkim zgromadzonym parafianom udzielił błogosławieństwa.

FOTO: Jerzy Ganecki