25. Marzec, 2019

25.03.2019r. w naszej parafii obchodziliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Kościół w tym dniu obchodzi także Dzień Świętości Życia. Mszę św. celebrował Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak, który wygłosił homilię na temat życia, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych dzieci, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada.

Od 19 lat w naszej parafii Kościół Domowy pod kierunkiem Marioli i Mariusza Graczyków oraz Ireny i Waldemara Trypuckich inicjuje Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, które jest zagrożone zabiciem w łonie matki. W tym roku modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci podjęło 86 parafian.

 

Mszę św. animowali członkowie Oazy Rodzin czytając 2 lekcję i modlitwę powszechną oraz członkowie Wspólnoty Królowej Pokoju, którzy czytali 1 lekcję, śpiewali psalm i nieśli dary ołtarza.

Jako dar ołtarza Mariola Graczyk z Oazy Rodzin niosła także 83 deklaracje podjęcia modlitwy Duchowej Adopcji, które złożyli nasi parafianie przed przed Mszą św.

FOTO:  Jerzy Ganecki