24. Luty, 2019

W dniach 22.02.-24.02.br. Schola Dziecięca SZACHAR z naszej parafii uczestniczyła w warsztatach muzycznych w Łodzi prowadzonych przez grupę ewangelizacyjną MOCNI W DUCHU.

FOTOGALERIA  Z  WARSZTATÓW  MUZYCZNYCH

W warsztatach wzięło udział ok. 300 osób. Z naszej scholii pojechała grupa dziewczyn w wieku od 13 do 17 lat wraz z opiekunami grupy P. Adrianną Wachowską i P. Agnieszką  Chwałkowską.

Miejscem spotkania była Szkoła Salezjańska w Łodzi, w której odbywały się zajęcia ze śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach.
W pierwszym dniu warsztatów młodzież uczestniczyła w Mszy św. oraz Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej.


Dzień drugi był bardzo pracowity i intensywny. Od samego rana rozpoczęły się prace w grupach. Największa część naszej scholi uczestniczyła w warsztatach śpiewu, 1 dziewczynka była na tańcu a dwie wybrały warsztat gry na gitarze.

Uwieńczeniem dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz msza św. z udziałem wszystkich uczestników.

W niedzielny poranek odbyły się ostatnie warsztaty , które przygotowały nas do Eucharystii kończącej nasze spotkania.

 

Warsztaty były miejscem nie tylko nauki, lecz także wzrostu duchowego: codziennie głoszone były nauki rekolekcyjne. Odbywały się też spotkania w grupach, na których uczestnicy dzieli się swoimi przeżyciami.

Sami uczestnicy nie kryli radości z odkrywania piękna tych warsztatów. Podczas warsztatów młodzież miała okazję poznać siebie, swoje możliwości i ograniczenia. Czas spędzony w domu Ojców Salezjanów dał możliwość rozwoju nie tylko muzycznego, ale i osobistego. Uczestnicy uczyli się odpowiedzialności, zawiązując znajomości i tworząc wspólnotę.

 

FOTOGALERIA  Z  WARSZTATÓW  MUZYCZNYCH

 

Tekst: Agnieszka Chwałkowska; Foto: Agnieszka Chwałkowska, Adrianna Wachowska, Joanna Wróblewska.